I stopień - Kurs podstaw rachunkowości z elementami języka angielskiego - dla kandydatów na księgowego

Termin rozpoczęcia: 19.10.2021 r. 

(94 godziny) popołudniowy ON-LINE (Grupa PRang1/21/online)

CEL:

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tj. Dz.U.2018.227) (kod zawodu 331301) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Słuchaczem kursu podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego może być osoba:

  • posiadająca wykształcenie co najmniej średnie,
  • uznająca potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
  • rozumiejąca znaczenie przestrzegania norm oraz zasad etycznych w pracy zawodowej.

PROGRAM NAUCZANIA:

Szczegółowy program nauczania dostępny TUTAJ

ORGANIZACJA:

  • Zajęcia odbywać się będą z reguły raz w tygodniu (wtorek) w godz. od 16.30 do 19.45 wg harmonogramu dat dostępnego TUTAJ
  • Kurs będzie prowadzony z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, za pośrednictwem Internetu przy użyciu platform do zdalnego prowadzenia zajęć ClickMeeting, Teams i innych.
  • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.
  • Kurs dedykowany jest dla osób ze znajomością języka angielskiego na poziomie co najmniej B1.
  • Wymagania techniczne: komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Google Chrome lub Edge.
  • Egzamin odbędzie się w formie stacjonarnej.

Więcej informacji TUTAJ

Pozostałe aktualności