Brak czasu na udział w konferencji?
Niedogodny termin?
To nie problem!
Wykłady dostępne w postaci filmów.

 

Jeśli nie mogłeś wziąć udziału w XVII Dorocznej Konferencji Podatkowej PODATKI 2021 organizowanej przez SKwP możesz teraz wybrać interesujący Cię wykład i oglądać gdzie chcesz i kiedy chcesz!

Zakupu poszczególnych wykładów można dokonać w sklepie internetowym (link).

Materiał zwiera również odpowiedzi na pytania uczestników zadawane w formie czatu podczas konferencji.

 

Po dokonaniu płatności link do nagrania wideo zostanie przesłany na podany w formularzu adres

e-mail. Link będzie aktywny przez 31 dni od daty udostępnienia.

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Utrwalanie, rozpowszechnianie bez zgody właściciela praw autorskich zabronione.

OFERTA WYKŁADÓW

Ulga na złe długi w podatkach dochodowych (długość nagrania: 01:33:25)

 

 • Zasady stosowania przepisów o uldze na złe długi w podatkach dochodowych – istota korekty
 • Jakie wierzytelności i zobowiązania są objęte ulgą na złe długi
 • Odrębność regulacji w podatkach dochodowych wobec przepisów o uldze na złe długi w VAT (rola wyroku TSUE)
 • Kto jest zobowiązany, a kto uprawniony do rozliczenia ulgi na złe długi
  w zeznaniu za 2020 r.
 • Preferencje wprowadzone dla dłużników i wierzycieli w przepisach Tarczy Covid-19 – jakie warunki należy spełnić dla ich zastosowania
 • Prezentacja w zeznaniu rocznym i nowe załączniki – omówienie nowych formularzy i przykład rozliczenia

Wykład prowadzi Katarzyna Tomala prawnik, doradca podatkowy.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Od 1998 roku pracownik spółek audytorskich i spółki doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w podatkach dochodowych, audytach podatkowych, związku rachunkowości i prawa podatkowego, prowadzeniu ksiąg podatkowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi i sądami. W latach 2001-2007 pracownik i wykładowca Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt Sp. z o.o. Obecnie członek zarządu w spółce doradztwa podatkowego Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o. Współautorka licznych publikacji z prawa podatkowego. Wieloletni wykładowca na szkoleniach dla praktyków podatkowych oraz księgowych. Wykładowca SKwP.

Cena za wykład: 100 zł + 23% VAT (przejdź do sklepu).

 

Spółki osobowe na celowniku fiskusa, inne alternatywy dla spółek komandytowych (długość nagrania: 01:25:28)

 • Omówienie istoty zmian dotyczących spółek osobowych i komandytowych
 • Alternatywne rozwiązania
 • Problemy w stosowaniu przepisów

Wykład prowadzi Piotr Liss – doradca podatkowy.

Tax Partner w RSM Poland., do zespołu RSM Poland dołączył w 2004 roku, a cztery lata później objął tam stanowisko partnera w dziale doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w opodatkowaniu przedsiębiorstw, a szczególnie w podatku dochodowym oraz opodatkowaniu międzynarodowym. Nadzoruje projekty związane
z restrukturyzacją podatkową, audyty podatkowe oraz due diligence. Będąc praktykiem z wieloletnim doświadczeniem, dzieli się wiedzą podatkową, prowadząc szkolenia dla członków zarządów i służb finansowo-księgowych oraz na specjalistycznych kursach Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji o tematyce podatkowej (m.in. w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej) a także książek z opodatkowania przedsiębiorców. Członek Center of Excellence in Tax – uczestniczy w wielu konferencjach międzynarodowych zarówno jako uczestnik, jak i prelegent.

Cena za wykład: 100 zł + 23% VAT (przejdź do sklepu).

 

Księgowe zamknięcie roku w dobie pandemii (długość nagrania: 01:39:43)

 • Główne wyzwania przed osobami sporządzającymi sprawozdanie finansowe (kontynuacja działalności, racjonalność szacunków, skuteczna inwentaryzacja)
 • Przypadek realnego zagrożenia kontynuacji działalności (likwidacja, upadłość, restrukturyzacja)
 • Wykorzystanie nowych technologii w procesie sprawozdawczości
 • Jak uzyskać rzetelny obraz jednostki w dobie pandemii – wzrost wagi informacji dodatkowej

Wykład prowadzi Łukasz Motała – biegły rewident.

Prezes zarządu firmy audytorskiej 4 AUDYT sp. z o.o. Od wielu lat członek zarządu Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Specjalista z zakresu połączeń oraz przekształceń spółek prawa handlowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR/MSSF), sporządzaniu prospektów emisyjnych oraz przygotowywaniu dokumentów informacyjnych na alternatywny system obrotu NewConnect. Ceniony wykładowca m.in. Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, były pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, sporządzaniu sprawozdań finansowych jako główny księgowy i dyrektor finansowy.

Cena za wykład: 100 zł + 23% VAT (przejdź do sklepu).

 

JPK i e-faktury – doświadczenia z wdrożenia i wykorzystania w trakcie kontroli zewnętrznych i wewnętrznych oraz sprawozdawczości, plany na 2021 rok

(długość nagrania: 01:50:05)

 • JPK – wprowadzenie
 • Zakres danych w JPK – powiązania pomiędzy strukturami
 • Najczęściej występujące problemy przy generowaniu danych – weryfikacja zawartości i spójności
 • JPK_V7 – doświadczenia z wdrożenia
 • Wykorzystanie JPK do sprawozdawczości oraz kontroli wewnętrznej
  i zewnętrznej
 • E-faktury – wdrożenie 2021 – szanse i zagrożenia

Wykład prowadzi Agnieszka Gajewska – biegły rewident.

Członek Zarządu Głównego oraz wiceprezes zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP, Prezes Oddziału Regionalnego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie w kadencji 2015-2019. Prezes MAKTE Kancelarii Audytorów i Doradców Sp. z o.o. Absolwentka Wydziału Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej, posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych MF oraz certyfikat uprawniający do prowadzenia ewidencji papierów wartościowych w instytucjach finansowych. W początkach pracy związana z Giełdą Papierów Wartościowych – nadzorowała ewidencję i obrót papierami wartościowymi. W latach 1994-2005 współtworzyła System Zarządzania „Symfonia”. Wdrażała organizację księgowości w kilkudziesięciu spółkach m.in. giełdowych, współpracowała przy prospektach emisyjnych, procesach wprowadzania spółek do publicznego obrotu, a także wdrażała międzynarodowe standardy rachunkowości. Pełniła funkcje głównego księgowego, dyrektora finansowego, członka zarządu, członka rad nadzorczych. Bada sprawozdania finansowe jednostkowe oraz skonsolidowane, zajmuje się doradztwem zakresie rachunkowości i systemów IT wspierających funkcjonowanie jednostek gospodarczych. Wykładowca SKwP. Wieloletni wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz Polskiej Izbie Biegłych Rewidentów.

Cena za wykład: 100 zł + 23% VAT (przejdź do sklepu).

 

VAT w transakcjach międzynarodowych, wybrane zagadnienia

(długość nagrania: 01:45:44)

 • Zasady dokumentowania handlu z Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 roku
 • Wybrane zagadnienia dotyczące dokumentowania WDT po 1 stycznia 2020 roku
 • Wymogi formalne dla uznania transakcji za WDT
 • Zmiany w zakresie rozliczania eksportu w procedurze uproszczonej w 2020 roku
 • Sprzedaż wysyłkowa – wybrane zagadnienia

Wykład prowadzi Sabina Moczko-Wdowczyk – doradca podatkowy.

Współzałożycielka, partner i prezes zarządu TaxAGroup. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w firmach doradczych Roedl & Partner, w której kierowała działem doradztwa podatkowego oraz w Deloitte. Autorka i współautorka licznych publikacji (artykułów, pozycji książkowych) o tematyce podatkowej. Prowadzi szkolenia dla wielu renomowanych firm szkoleniowych, biegłych rewidentów i innych grup zawodowych. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Wykłada na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z VAT, podatkiem dochodowym od osób prawnych, przy uwzględnieniu międzynarodowego prawa podatkowego. Zakres jej działań obejmuje również postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne oraz obsługę podmiotów
z krajów niemieckojęzycznych.

Cena za wykład: 100 zł + 23% VAT (przejdź do sklepu).

 

Slim VAT / Mechanizm podzielonej płatności (długość nagrania: 03:49:08)

W przypadku wykładów p. Anety Lech odpowiedzi na pytania udzielane były po drugim temacie.

Slim VAT 

Slim VAT  proste fakturowanie – zmiany w zakresie ewidencjonowania faktur korygujących „–" i „+”

 • Brak konieczności uzyskiwania potwierdzeń odbioru faktur korygujących „–"
 • Nowe wątpliwości czyli co to jest „dokumentacja uzgodniona z nabywcą określająca warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej”?
 • Kiedy księgowanie faktur korygujących będzie się odbywało pod datą wystawienia faktury korygującej a kiedy nie? – analiza przypadków
 • Co oznaczają wprowadzone zamiany dla nabywców otrzymujących faktury korygujące „–” i czy będą one wymagały korekty poprzednich okresów rozliczeniowych?
 • Wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę „+”
 • Zasady ujmowania faktur korygujących „–" i „+” w JPK_V7 u wystawcy i odbiorcy
 • Przepisy przejściowe czyli zasady ewidencjonowania faktur wystawionych do 31 grudnia 2020 roku

Slim VAT – ułatwienia dla eksporterów – wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0% przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów

Slim VAT – wspólne kursy wymiany walut – dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym. Czy to uproszczenie?

 • Spójne kursy dla przychodów ale nie dla kosztów
 • Co z zaliczkami?
 • Pilnowanie 12-miesięcznych terminów

Slim VAT – korzyści finansowe – realne czy teoretyczne?

 • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, ale tylko dla podatników rozliczających się miesięcznie
 • Wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych, ale tylko w przypadku dalszej ich odsprzedaży
 • Podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł

 

Mechanizm podzielonej płatności, w tym zmiany od 1 stycznia 2021 rok

 • Kiedy istnieje obowiązek płatności MPP?
 • Kiedy płatność jest dobrowolna?
 • Jak płacić zaliczki w MPP?
 • Potrącenia i kompensaty
 • Świadczenia kompleksowe a MPP
 • Mechanizm podzielonej płatności w nowym pliku JPK VAT
 • Płatności na rzecz przedstawicieli celnych
 • PKWiU 2015 zamiast PKWiU 2008

Wykłady prowadzi Aneta Lech (Pożarowska) – prawnik, doradca podatkowy.

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła również Szkołę Główną Handlową oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego LexAntis oraz biuro rachunkowe w Ostrołęce. Praktykę zawodową zdobywała, pracując m.in. w izbie skarbowej w referacie podatków pośrednich oraz jako kierownik działu podatków pośrednich i opłat w urzędzie skarbowym. Autorka książek na temat zasad rozliczania VAT, wydanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce O/O w Warszawie oraz Grupę Wydawniczą INFOR, a także licznych artykułów z prawa podatkowego, opublikowanych na łamach Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej oraz innych wydawnictw fachowych. Wykładowca SKwP.

Cena za wykłady: 200 zł + 23% VAT (przejdź do sklepu).

 

KONTAKT I INFORMACJE

Natalia Kogut, tel. 22/ 583 49 30,  606 631 700

Pozostałe aktualności