Kształcenie w zawodach ekonomiczno-administracyjnych – potrzeby pracodawców i szkół branżowych

Termin: 21 lutego 2020 r.

Miejsce: Stowarzyszeniem Księgowych z Polsce Oddział Wielkopolski w Poznaniu, ul. Ziębicka 18, 60-164 Poznań

 

Zawody, których dotyczy wydarzenie:

1) administracja i prace biurowe: technik administracji, technik prac biurowych

2) archiwistyka: technik archiwista

3) ekonomia i rachunkowość: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik usług pocztowych i finansowych

 

Uczestnicy konferencji: przedstawiciele szkół kształcących w w/w zawodach, pracodawcy, przedstawiciele administracji

 

Cel konferencji: konsultacje i wypracowanie ostatecznej wersji rekomendacji do zmian w przepisach prawa oświatowego dla branży ekonomiczno-administracyjnej.

 

Zapraszamy do udziału! Więcej informacji na stronie Konfederacji Lewiatan.

Pozostałe aktualności