Z okazji 115-lecia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce 

zapraszamy do wspólnego ustanowienia REKORDU POLSKI w największym szkoleniu online z zakresu księgowości.

CYBER KSIĘGOWY – bezpieczeństwo ksiąg rachunkowych

w środowisku informatycznym

Zapraszamy do udziału 10 czerwca 2022 r. 

ZAREJESTRUJ SIE!


dr Monika Król-Stępień

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finanse, biegły rewident, wykładowca akademicki, trener na stałe współpracujący m.in. ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Polską Izbą Biegłych Rewidentów, Krajową Izbą Doradców Podatkowych w zakresie szkoleń obligatoryjnych, procedur poprawnego zamykania ksiąg i sporządzania sprawozdań finansowych oraz szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków.
Członek Zarządu firmy audytorskiej Quatro sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oddział Dolnośląski.
Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, przekształceniach podmiotów gospodarczych, wycenach podmiotów gospodarczych, zagadnieniach audytu wewnętrznego oraz prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych, doradztwie w zakresie rozwiązań o obszarze IT. Specjalista stale podnoszący poziom wiedzy poprzez udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz licznych szkoleniach z zakresu rachunkowości i audytu.

Dzisiejsze czasy to nie tylko księgowość, jaką znamy z podręczników. To przede wszystkim komputery, bazy danych i cyfrowe prowadzenie ksiąg, a co za tym idzie ryzyko związane z cyfryzacją księgowości. Tematem naszego jubileuszowego szkolenia będą kwestie bezpieczeństwa ksiąg rachunkowych w dobie jej cyfryzacji. 

  • CAŁKOWICIE BEZPŁATNIE – udział w szkoleniu i wydarzeniu ustanowienia rekordu jest w pełni bezpłatne.
  • POKAŻMY SIĘ! Pokażmy że jest nas wielu, pokażmy, że księgowi to ważna i znacząca grupa zawodowa. Niech REKORD będzie NASZ!

ORGANIZACJA:

Aby uczestniczyć w wydarzeniu należy zarejestrować się na platformie Clickmeeting TUTAJ

Do rejestracji niezbędne będzie imię, nazwisko oraz adres e-mail. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawność wpisanego adresu e-mail. Wszelka komunikacja odbywać się będzie na ten adres mailowy.

ZAŚWIADCZENIA:

Jeżeli chcesz otrzymać ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia i zarejestrowałeś się na REKORD poprzez platformę Clickmeeting koniecznie napisz do nas na adres rekord@wroclaw.skwp.pl  podając niezbędne dane do jego wystawienia:

  • nr pesel
  • miejsce urodzenia
  • adres zamieszkania

(na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652)

UWAGA!

Osoby, które dokonały rejestracji na platformie Clickmeeting otrzymają na podany wcześniej adres mailowy osobną wiadomość z linkiem do WYDARZENIA na Youtube.

Więcej informacji na stronie wydarzenia:

KSIĘGOWI idą na REKORD

Pozostałe aktualności

close