W miniony piątek 7.10.2022 r. nie tylko obchodzono 115-lecie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz 65-lecie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski. Wrocław oficjalnie przywitał nowego krasnala, któremu nadano imię Księgopełek.

Uroczy maluch nim dotarł do Hydropolis, gdzie poznać dał się większemu gronu gości zwiedził wraz z pracownikami SKwP we Wrocławiu kawałek miasta.

 

 

Księgopełek i Jego niezwykła historia 

Księgopełek zamieszkiwał różne mądre księgi. Mieszkał w Traktacie o rachunkowości, Międzynarodowych Standardach Rachunkowości, Ustawie o rachunkowości i wielu wielu innych.

A kiedy urósł przestał się w nich mieścić, wydostał się na zewnątrz i zaczął głosić zasady i zwyczaje kupieckie. Głosił wszem i wobec zasady, konieczne i wystarczające prowadzenia we właściwym porządku ksiąg i rachunków. Szczególnie podkreślał umiejętność szybkiego liczenia i sprawnego rachowania jako rzecz potrzebną, żeby interesy prowadzić. Ale co najważniejsze w interesach to umiejętność zapisywania wszystkich operacji we właściwym porządku, aby z łatwością mieć dostęp do informacji o zobowiązaniach i należnościach, gotówce i majątku. Umiejętność ta jest ogromnie potrzebna kupcowi prawdziwie doskonałemu, który jeżeli nie jest też dobrym księgowym, błądzi w ciemnościach pośród spraw swoich i tylko szkoda może z tego wyniknąć. Tylko pilnie i starannie się ucząc, dokładając wszelkich starań można zostać dobrym księgowym. Niestety nie da się dać pełnych, punkt po punkcie, wskazówek dotyczących każdego drobiazgu w sprawach kupieckich.

Ale jeśli dobrze zrozumiesz te sprawy, dzięki swoim talentom, kierując się swoim osądem w zależności od miejsca i czasu, będziesz dobrze prowadził swoje interesy.

 

Inspiracja:

Wojciech Widłak i Paweł Pawlak, Sekretne życie krasnali,  Wydawnictwo Format, Łagiewniki 2008,

Luca Pacioli, Summa de Artihmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita, Wenecja 1494, Traktat o rachunkowości,  Wydawnictwo SKwP, Warszawa 2007.

Pozostałe aktualności

close