Kryptowaluty w sprawozdaniu finansowym
to książka Katarzyny Ciupy, adresowana do biegłych rewidentów, księgowych, jak również wszystkich osób zainteresowanych zgłębieniem zagadnień dotyczących kryptowalut, istotnych z perspektywy rachunkowości. Jest to pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące kryptowalut, ukazujące się na rynku wydawniczym, które zawiera materiał wymagany w ramach obligatoryjnego szkolenia biegłych rewidentów. Zawarte w nim informacje zostały przedstawione w przejrzystej formie, ułatwiającej Czytelnikowi zrozumienie złożonych i podlegających ciągłym zmianom zagadnień.

Pozostałe aktualności