Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z 29 lipca 2022 r. pod poz. 81 został opublikowany Krajowy Standard Rachunkowości Nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”.

 

 

 

 

 

Pozostałe aktualności