Ogłoszono uchwałę Nr 6/2021 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 14 „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności”, stanowiącą załącznik do komunikatu (Dz. Urz. MFFiPR z 10 sierpnia 2021 r. poz. 119).

 

Pozostałe aktualności