Na stronach RCL opublikowano projekty rozporządzeń Ministra Finansów zmieniające rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku PIT i CIT, które podlegają uzgodnieniom zewnętrznym, konsultacjom publicznym oraz opiniowaniu.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji (RCL) w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny (https://legislacja.gov.pl/) opublikowano:

  1. projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (https://legislacja.gov.pl/projekt/12366956), oraz
  2. projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (https://legislacja.gov.pl/projekt/12366954).

Konieczność nowelizacji rozporządzeń oraz skierowania ich do konsultacji zewnętrznych wynika z uchwalenia ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2180).

Uzgodnienia zewnętrzne, konsultacje publiczne oraz opiniowanie potrwają 7 dni od dnia ich publikacji na stronach RCL.

Pozostałe aktualności