• Ministerstwo Finansów przedstawia harmonogram konsultacji w sprawie rozwiązań prawnych i funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
 • Konsultacje rozpoczną się 16 lutego. Odbędzie się 9 spotkań w formule hybrydowej.
 • Można już zgłaszać chęć udziału w spotkaniach wypełniając ankietę on-line.

 

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwo Finansów ogłasza plan konsultacji na temat wdrożenia obligatoryjnego KSeF.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tym jak będzie wyglądał ostatecznie system KSeF do konsultacji szczegółowych rozwiązań. Po spotkaniu w ubiegłym tygodniu zdecydowaliśmy się zmodyfikować nasz pierwotny pomysł na podział grup konsultacyjnych. To najlepszy dowód na to, że warto się spotykać i rozmawiać o różnych rozwiązaniach

– mówi Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

Jednocześnie przypomina, że rozpoczęcie konsultacji nie oznacza, iż prace dotyczące rozwiązań prawnych i funkcjonalności systemu zaczynają się od początku.

Część przedsiębiorców włożyło już wiele sił i środków w przygotowanie do korzystania z KSeF. Dlatego analizując propozycje ewentualnych zmian, należy patrzeć na nie również pod kątem kosztów dla przedsiębiorców

– dodaje Szef KAS.

 

Grupy konsultacyjne i terminy spotkań

Założeniem konsultacji jest uzyskanie opinii różnych grup przedsiębiorców, organizacji branżowych i innych podmiotów zainteresowanych KSeF.

Ministerstwo Finansów proponuje 9 spotkań w następujących terminach:

 1. 16 lutego, 10.00-11.30
  • Temat: Bezpieczeństwo i wydajność

  Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z zabezpieczeniem systemu. Przybliżone zostaną także do zagadnienia zgłaszania faktur scamowych. W części poświęconej wydajności planowane jest poznanie oczekiwań dot. wysyłania paczek faktur i odbierania paczek ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu w poszczególnych dniach i godzinach. Omówione zostaną także kwestie wsparcia technicznego.

 2. 16 lutego, 12.30-14.00
  • Temat: Faktury konsumenckie/status nabywcy

  Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z fakturami wystawianymi na rzecz konsumentów. Planowane jest zebranie opinii dotyczących zapewnienia możliwości pewnej identyfikacji takich faktur oraz mechanizmów dostępu do nich. Omówione zostaną także postulaty włączenia faktur konsumenckich do KSeF. Przedyskutowana będzie również kwestia identyfikacji statusu nabywcy podatnik/konsument.

 3. 21 lutego, 10.00-11.30
  • Temat: Identyfikator KSeF w płatnościach

  Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z realizacją obowiązku podawania nr KSeF albo identyfikatora zbiorczego w tytule przelewu. Omówione zostaną postulaty związane z modyfikacją tego obowiązku, a także oczekiwanie związane z odroczenie dla płatność MPP. Przeanalizowane będą także kwestie tworzenia oraz pobieranie identyfikatora zbiorczego.

 4. 21 lutego, 12.30-14.00
  • Temat: Spotkanie z branżą faktoringu

  Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii dostępu do faktur przez faktorów.

 5. 22 lutego, 10.00-11.30
  • Temat: Spotkanie z branżą dostawców mediów

  Konsultacje będą służyły omówieniu wystawiania faktur w KSeF przez branżę, w tym sposobu wypełniania poszczególnych pozycji e-faktury.

 6. 22 lutego, 12.30-14.00
  • Temat: Spotkanie z branżą paliwową

  Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii wystawiania na stacjach paliwowych faktur, w tym możliwości przekazywania ich wizualizacji na prośbę klienta.

 7. 29 lutego, 10.00-11.30
  • Temat: Spotkanie z JST

  Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z wystawianiem faktur przez JST a także omówieniu zakresu uprawnień w KSeF oraz szczegółowych elementów faktur wystawianych w KSeF.

 8. 29 lutego, 12.30-14.00
  • Temat: Wdrożenie KSeF w etapach

  Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z wprowadzeniem obowiązku KSeF z uwzględnieniem ewentualnego różnicowania terminów wejścia w życie dla niektórych rozwiązań.

 9. 1 marca, 10.00-11.30
  • Temat: Wyjaśnienia, interpretacje, szkolenia

  Konsultacje będą służyły poznaniu oczekiwań przedsiębiorców w zakresie materiałów dotyczących KSeF. Zostaną też omówione plany Ministerstwa dotyczące akcji szkoleniowej i informacyjnej oraz zasady uczestnictwa ekspertów Ministerstwa w spotkaniach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

Zapisy na konsultacje

Spotkania konsultacyjne odbędą się w formule hybrydowej. Część uczestników zaproszonych zostanie do siedziby Ministerstwa Finansów, pozostali będą brać udział w spotkaniu online.

Aby zapisać się na spotkania konsultacyjne KSeF, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Uwaga: liczba miejsc na spotkania stacjonarne jest ograniczona do 60 osób. O rodzaju uczestnictwa będzie decydować kolejność zgłoszeń. Wskazane jest zgłaszanie maksymalnie dwóch przedstawicieli danej organizacji, instytucji czy firmy na spotkania stacjonarne. Pozwoli to na udział większej liczby podmiotów.

Nowa sekcja pytań i odpowiedzi na podatki.gov.pl

Na stronie podatki.gov.pl/ksef w sekcji pytań i odpowiedzi dostępna jest już zakładka, w której publikowane są odpowiedzi na pytania dotyczące możliwych zmian w KSeF. Będzie ona stopniowo uzupełniana o kwestie, które zostaną zgłoszone w trakcie spotkań konsultacyjnych.

 

Źródło informacji: Ministerstwo Finansów

Pozostałe aktualności

close