Ministerstwo Finnasów zaprasza do konsultacji podatkowych w sprawie nowych struktur logicznych JPK_KR

Co jest przedmiotem konsultacji

Przedmiotem konsultacji są nowe wzory struktury logicznej JPK_KR:

  • dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz
  • dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe.

Propozycja nowych struktur logicznych JPK_KR wynika ze zmian ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym wejdzie ona w życie równolegle z rozwiązaniami ustawowymi – tj. od 1 stycznia 2025 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych, o które należy uzupełnić prowadzone księgi podlegające przekazaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest dostępny pod linkiem:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12379367

Zasady zbierania opinii

Konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Przeanalizowane zostaną wszystkie opinie, które będą zawierały uzasadnienie przedstawianych propozycji.

Jak i do kiedy zgłosić opinię

Opinię z uzasadnieniem w wersji edytowalnej prosimy przesłać na adres:  Konsultacje_JPK_KR@mf.gov.pl  w terminie do 29 grudnia 2023 r.

Do dokumentów przekazywanych w formatach nieedytowalnych (np. pdf) prosimy dołączyć ich postać edytowalną.

Przesyłając opinię wyrażacie Państwo zgodę na publikację zarówno samej opinii, jak i danych podmiotu ją zgłaszającego, za wyjątkiem danych osobowych.

W przypadku osób fizycznych koniecznym warunkiem uwzględnienia ich opinii w toku konsultacji podatkowych jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych według załączonego wzoru upoważnienia.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo w dołączonej klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Materiały

Zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych struktur JPK​_KR
Zawiadomienie​_o​_rozpoczęciu​_konsultacji​_podatkowych​_struktur​_JPK​_KR.pdf 0.12MB
Struktura JPK​_KR
Schemat​_JPK​_KR(2)​_v1-0​_012.xsd 0.37MB
Struktura JPK​_KR
Schemat​_JPK​_KR(2)​_v1-0​_012.pdf 6.00MB
Klauzula informacyjna RODO
Klauzula​_RODO​_konsultacje​_​_podatkowe​_schema​_JPK​_KR.pdf 0.13MB
Upoważnienie do RODO (wzór)
Upoważnienie​_do​_RODO​_(wzór).docx 0.02MB

Pozostałe aktualności

close