Dzisiaj zakończył się cykl konsultacji na temat KSeF. Eksperci SKwP wzięli w nich aktywny udział, zgłaszając szereg wniosków i uwag. Ministerstwo Finansów zadeklarowało, że w II połowie marca, z uwzględnieniem wniosków płynących z konsultacji, zostaną zaprezentowane założenia zmian w KSeF. Stanowiska zajmowane przez różne branże, organizacje lub inne podmioty są w niektórych obszarach bardzo rozbieżne, a niekiedy sprzeczne. Po przedstawieniu propozycji zmian dokonamy analizy zawartych w nich rozwiązań i wyrazimy swoje stanowisko.

Zgodnie z zapowiedziami, na przełomie kwietnia i maja ma zostać podany termin wprowadzenia obowiązkowego KSeF. Proces legislacyjny powinien zakończyć się przed wakacjami.

SKwP zadeklarowało ponadto włączenie się w kampanię informacyjno–instruktażową, której rozpoczęcie zaplanowane jest po uchwaleniu zmian w przepisach.

Pozostałe aktualności