11 czerwca br. w siedzibie Zarządu Głównego SKwP w Warszawie, przy ul. Górnośląskiej 5, nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień w LV edycji konkursu na najlepsze prace i opracowania z dziedziny rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele SKwP: prezes ZG SKwP dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. Zbigniew Luty, przewodnicząca Kapituły Konkursu prof. dr hab. Gertruda K. Świderska, sekretarz Kapituły dr hab. Mariusz Karwowski, prof. SGH oraz członek kapituły prof. dr hab. Waldemar Gos.

Kapituła Konkursu Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w wyniku przeprowadzonej podwójnej recenzji, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

  • za prace doktorskie:
Imię i nazwisko Uczelnia Temat pracy Nagroda / Wyróżnienie
dr Dorota Będziak

dr Andrzej Netter

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Audyt sprawozdań finansowych i jego wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego Nagroda I stopnia im. profesora Zbigniewa Messnera
dr Anna Olewnik-Dejewska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Rachunkowość dóbr wilanowskich 
w latach 1892-1940
nagroda II stopnia im. profesora Edwarda Wojciechowskiego
dr Olga Grzybek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wpływ polityki rachunkowości w zakresie wartości niematerialnych na ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa nagroda III stopnia im. profesora Stanisława Skrzywana
dr Iwona Mazur-Maślanka Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Weryfikacja zagrożenia kontynuacji działalności spółek publicznych według standardów międzynarodowych nagroda III stopnia im. profesor Alicji Jarugi
dr Michał Hendryk Uniwersytet Szczeciński Ujmowanie i prezentacja informacji o innych całkowitych dochodach w rachunku wyniku całkowitego wyróżnienie
  • za prace magisterskie:
Imię i nazwisko Uczelnia Temat pracy Nagroda / Wyróżnienie
mgr Klaudia Zajączkowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wpływ wprowadzenia „Polskiego Ładu” na: branżę księgową, wysokość obciążeń publicznoprawnych polskich przedsiębiorców i poziom dochodów podatkowych budżetu państwa nagroda II stopnia im. Jerzego Sablika
mgr Krzysztof Jerzy Socha Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Wpływ pozycji w hierarchii korporacyjnej na uczciwość w procesie budżetowania nagroda III stopnia im. profesor Alicji Jarugi
mgr Sylwia Skiba Sopocka Akademia Nauk Stosowanych Raportowanie społecznej odpowiedzialności w polskich przedsiębiorstwach wyróżnienie
mgr Maria Świderek Uniwersytet Łódzki Aktywa biologiczne w sprawozdaniach finansowych ukraińskich spółek publicznych notowanych na GPW w Warszawie wyróżnienie
  • za prace licencjackie:
Imię i nazwisko Uczelnia Temat pracy Nagroda / Wyróżnienie
Marianna Machnikowska Uniwersytet Łódzki Automatyzacja, robotyzacja i wykorzystanie sztucznej inteligencji w księgowości na przykładzie firmy „SSC Accounting” nagroda I stopnia
Jakub Szańca Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Branża pszczelarska w Polsce, wczoraj i dziś. Ocena rentowności branży nagroda II stopnia
Olga Sowińska

 

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych Rentowność w ujęciu klasycznej metody DuPont z zastosowaniem podstawień łańcuchowych oraz funkcji dyskryminacyjnej modelu E. Mączyńskiej jako wyznacznik opłacalności inwestycji wyróżnienie
Anita Malec Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Rola biegłych rewidentów w przeciwdziałaniu zniekształceniom w sprawozdaniach finansowych wyróżnienie
  • za książkę:
Imię i nazwisko Uczelnia Temat pracy Nagroda
dr hab. Jolanta Wartini-Twardowska, prof. UE

prof. dr hab. Halina Buk

dr Zbigniew Twardowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Controlling strategiczny w zarządzaniu modelami biznesu w sektorze ICT Nagroda honorowa
dr hab. Melania Bąk, 
prof. UEW

dr hab. Marzena Strojek-Filus, prof. UE

dr Katarzyna Kobiela-Pionnier

dr hab. Marek Masztalerz, 
prof. UEP
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Narracje w sprawozdawczości finansowej i niefinansowej Nagroda honorowa

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Galeria

Pozostałe aktualności