RACHUNKOWOŚĆ PRZYSZŁOŚCI

- UPROSZCZENIA VERSUS ROZSZERZENIA

 KONFERENCJA Z OKAZJI 30-LECIA ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W TORUNIU

STOWARZYSZENIA KSIĘGOWYCH W POLSCE

(1993-2023)

 Toruń, 26 września 2023 

 

Szanowni Członkowie Zwyczajni SKwP O/Okręgowego w Toruniu,
Z okazji 30-lecia Oddziału Okręgowego w Toruniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w imieniu Zarządu SKwP Oddziału Okręgowego w Toruniu mam zaszczyt zaprosić na bezpłatną Konferencję „Rachunkowość przyszłości - uproszczenia versus rozszerzenia.”, która odbędzie się 26 września 2023 r. w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży, przy ulicy Łokietka 3 w Toruniu.
Ze względów organizacyjnych uprzejmie proszę o potwierdzenie obecności na konferencji do dnia 21 września 2023 roku drogą mailową na adres biuro@torun.skwp.pl lub telefonicznie tel. 56 62 10 404 lub 517 905 553.

            Z poważaniem
                                                                                                            Janusz Pietrzykowski
                                                                                                                           prezes

AGENDA KONFERENCJI

 • 10:00 – 10:15 Powitanie: wystąpienie Prezesa Oddziału Okręgowego SKwP w Toruniu Janusza Pietrzykowskiego.
 • 10:15 – 10:35 Historia toruńskiego Oddziału.
 • 10:35 – 10:45 Wystąpienie dr. hab. Stanisława Hońko prof. US, Prezesa Zarządu Głównego.
 • Wręczenie Honorowego lauru jubileuszowego dla O/O w Toruniu.
 • 10:45 – 11:10 Wystąpienia Gości.
 • 11:10 – 11:30 Złożenie przyrzeczenia przez nowo mianowanych Dyplomowanych Księgowych.
 • 11:30 – 12:00  Dr Teresa Cebrowska: „O co można i trzeba rozszerzyć rachunkowość.”
 • 12:00 – 12:35  Przerwa kawowa.
 • 12:35 – 13:05  Dr hab. Stanisław Hońko prof. US, Prezes Zarządu Głównego SKwP: „Granice uproszczeń w rachunkowości”.
 • 13:05 – 13:25  Wręczenie złotych i srebrnych odznaczeń „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.
 • 13:25 – 13:45  Występ zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu.
 • 13:45 – 14:00  Podsumowanie Konferencji.

Zapraszamy!

Wiecej informacji na stronie Oddziału Okręgowego w Toruniu!

Pozostałe aktualności