KONFERENCJA

KSeF – nowa era w księgowości czy tylko niewielka zmiana

Wprowadzenie w Polsce obligatoryjnego systemu wystawiania faktur ustrukturyzowanych (e-faktur) za pośrednictwem Krajowego Systemu Elektronicznych Faktur (KSeF) to spore wyzwanie. Z punktu widzenia księgowych obsługa faktur ustrukturyzowanych (wystawianych i otrzymywanych w KSeF) powinna być znacznie mniej pracochłonna. Przygotowania do wdrożenia e-faktury wymagają wielu zmian o charakterze organizacyjnym, merytorycznym i mentalnym.

W siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Warszawie odbyła się  konferencja „KSeF – nowa era w księgowości czy tylko niewielka zmiana”. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów Pani Anna Mytyk, Zastępca Dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług oraz Pan Krzysztof Rogowski – Kierownik Projektu Krajowy System e-Faktur w MF przedstawili punkt widzenia administracji skarbowej na projekt nowelizacji ustawy wprowadzającej obligatoryjny KSeF.

O tym w jaki sposób przygotować firmę i biuro rachunkowe do KSeF, podpowiadały  Agnieszka Gajewska – biegły rewident, Wiceprezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP oraz Aneta Lech – doradca podatkowy, Przewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych przy SKwP.

E-faktura wymagać będzie również  zastosowania odpowiednich narzędzi informatycznych, także do komunikacji pomiędzy obecnie funkcjonującymi w księgowości programami. Dlatego też do udziału w konferencji zostali również zaproszeni przedstawicieli firm informatycznych: Symfonia, Enova, SaldeoSMART oraz In4mates , którzy przedstawili swoje pomysły na funkcjonowanie e-faktury i elektroniczny obieg dokumentów. Opowiedzieli także o tym jak będzie wyglądało ich wsparcie dla księgowych przy tym projekcie.

Dziękujemy wszystkim ekspertom za podzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem, ale również i obawami związanymi z KSeF. Dziękujemy także wszystkim uczestnikom dzisiejszego jakże ważnego wydarzenia.

5 kwietnia 2023 r.

Pozostałe aktualności