Termin: 17–18 marca 2020 r. (16 godzin)

Miejsce szkolenia: Warszawa, Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65

PROGRAM KONFERENCJI

17 marca 2020 r. – KADRY

Rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art 52 Kodeksu pracy – praktyczne aspekty zwolnienia pracownika w trybie dyscyplinarnym

 • Przyczyny zwolnienia uzasadniające zastosowanie trybu dyscyplinarnego
 • Formalne przesłanki niezbędne do zwolnienia pracownika
 • Termin na podjęcie decyzji
 • Sposoby doręczania rozwiązania umowy o pracę

Prowadzenie: mec. Anna TELEC – radca prawny, były wieloletni sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie odwoławczego Wydziału Pracy

 

Dokumentacja pracownicza w 2020 r.

 • Nowy zakres danych osobowych, do których pozyskania uprawniony jest pracodawca podczas rekrutacji.
 • Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych.
 • Akta osobowe na nowych zasadach (po 1 stycznia 2019 roku).
 • Inna dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – zawartość i zasady prowadzenia.

Prowadzenie: Agnieszka WACHOWICZ – specjalista z zakresu kadr i płac

 

Czas pracy w praktyce i orzecznictwie sądowym

 • Ewidencja czasu pracy – nowe obowiązki
 • Planowanie czasu pracy vs. Grafik
 • Elastyczne formy czasu pracy
 • Czas pracy w delegacji
 • Zapewnienie prawidłowej organizacji czasu pracy
 • Najczęściej popełniane błędy – wyniki kontroli PIP
 • Orzecznictwo sądowo-administracyjne

Prowadzenie: Monika IWANIEC – biegły rewident, doradca podatkowy, licencjonowany audytor wewnętrzny

Po zakończeniu pierwszego dnia konferencji (17.03.2020 r.) zapraszamy Państwa do Teatru Roma na musical pt. „AIDA”.

18 marca 2020 r.  – PŁACE

Lista płac 2020 po nowelizacji przepisów

 • Nowe wydanie zwolnienia podatkowego „zerowy PIT dla młodych” w 2020 r.
 • Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne dla osób do 26. roku życia i dla ubezpieczonych powyżej 26 lat
 • Nowy obowiązek w zakresie stosowania skali podatkowej, czyli 17% i 32% podatku na jednej liście płac
 • Minimalne wynagrodzenie po nowelizacji a rozliczenia płacowe
 • Nowe kwoty wolne od potrąceń z zasiłków

Prowadzenie: Elżbieta MŁYNARSKA-WEŁPA - specjalista z zakresu HR i płac

 

Pracownicze Plany Kapitałowe

 • Uczestnicy PPK
 • Struktura wpłat do PPK
 • PPK na liście płac
 • Wpływ wpłat do PPK na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia
 • Deklaracje rezygnacji złożone po terminie wypłaty
 • Korekta wpłat do PPK
 • Obowiązki pracodawców związane z obsługą PPK

Prowadzenie: Aldona SALAMON – specjalista z zakresu płac

 

Wynagrodzenie – bieżące problemy, najnowsze stanowiska urzędowe i orzecznictwo  

 • Praktyczne aspekty ustalania wynagrodzenia za urlop i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - podobieństwa i różnice
 • Rozliczanie kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych - kontrowersje podatkowe - stanowiska urzędowe i orzecznictwo
 • Wynajem mieszkania dla pracownika- konsekwencje podatkowe i składkowe

Prowadzenie: Marzena JASIŃSKA – specjalista z zakresu płac

PATRONAT HONOROWY

 

Pozostałe aktualności

close