Oddział Okręgowy w Warszawie SKwP wraz z Oddziałem Okręgowym w Łodzi SKwP oraz Centrum Edukacji Nauczycieli

zapraszają nauczycieli przedmiotów zawodowych w obrębie zawodów technik ekonomista, technik rachunkowości i innych powiązanych przedmiotów, a także dyrektorów szkół kształcących w zawodach ekonomicznych

na konferencję online

Księgowy doradcą biznesu – nowe wyzwania stojące przed księgowymi

30 marca 2022 r., w godzinach 9:30–14:15

Głównym celem konferencji jest przybliżenie nowych trendów występujących w obszarze zawodów związanych z rachunkowością i podatkami. To także możliwość współpracy, wymiany doświadczeń między nauczycielami ze szkół kształcących w zawodach technik rachunkowości i technik ekonomista a Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce skupiającym w swoich szeregach księgowych. Cele wydarzenia są spójne z priorytetami Ministra Edukacji i Nauki dotyczącymi podniesienia jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych poprzez zaangażowanie zarówno nauczycieli, pracodawców, jak i organizacji pozarządowych w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Czekamy na zgłoszenia do 24 marca br., pod adresem: konferencja@skp-ow.com.pl

Pozostałe aktualności

close