W dniu 27 maja br. odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami izb, związków i stowarzyszeń w sprawie trwających negocjacji przyszłej umowy pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią.

 

 

Podczas spotkania z udziałem Pana Krzysztofa Mazura, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, przedstawiciele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju przedstawili bieżącą informację o trwających negocjacjach, podsumowali zakończone 3. rundy negocjacyjne oraz omówili możliwe dalsze scenariusze.

Prezentacje ze spotkania:

Prezentacja KPRM Przyszłe relacje UE-WB. Stan negocjacji

Prezentacja MR BREXIT – konsekwencje dla przedsiębiorców

Foto: MR

Pozostałe aktualności