• Ministerstwo Finansów odracza o kolejne cztery miesiące obowiązkowy termin instalacji kas rejestrujących w myjniach samochodowych.
  • Nowy termin to 1 lutego 2023 r.
  • Przesunięcie terminu nie wyklucza możliwości wcześniejszego zainstalowania kas rejestrujących.

Podatnicy prowadzący działalność w branży myjni samochodowych mieli obowiązek do 1 października 2022 r. zainstalowania urządzeń fiskalnych i prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących. Dotyczy to mycia, czyszczenia samochodów i innych podobnych usług, w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta.

Z uwagi na dalsze trudności podatników w dostępie do urządzeń fiskalnych oraz problemy z montażem i zainstalowaniem tych urządzeń termin został ponownie odroczony. Tym samym przedsiębiorcy prowadzących ten rodzaj działalności są zobowiązaniu do prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących od 1 lutego 2023 r. Zyskują więc dodatkowe 4 miesiące na wprowadzenie urządzeń fiskalnych.

Jednocześnie MF informuje, że przesunięcie terminu nie wyklucza możliwości wcześniejszego zainstalowania kas rejestrujących.

Pozostałe aktualności

close