fot. Pixabay

Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce uprzejmie zaprasza wszystkich zainteresowanych

14 października 2020 r, godz. 16:30-18:30

na bezpłatne spotkanie online, dotyczące kas fiskalnych, podczas którego poruszone zostaną poniższe zagadnienia:
• Kasy online, kasy wirtualne czym są i czym się różnią
• Dla kogo kasy online?
• Ulgi na zakup kas
• Prawa i obowiązki podatnika
• Obowiązki producentów kas fiskalnych
• Jaka kasa będzie najlepsza dla podatnika?
• Kasy wirtualne – skutki i zagrożenia

prowadzący:

Piotr Ślęzak – wiceprzewodniczący Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących w KIGEiT
Grzegorz Wdowiński – specjalista ds. Wdrożeń i Handlu, w firmie Posnet, produkującej urządzenia fiskalne

Spotkanie zostanie przeprowadzone za pomocą środków komunikacji na odległość w formie webinarium przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams, do skorzystania z której niezbędny jest komputer lub telefon z dostępem do internetu. Uczestnicy spotkania będą mieli wyłączone kamery i mikrofony, a pytania można będzie zadawać na czacie.

Spotkanie będzie dostępne pod poniższym linkiem, który można kopiować i rozpowszechniać. Nie ma limitu miejsc ani konieczności wcześniejszego zapisywania się.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGQwMWEwZjQtZGU4Yi00MjdkLWE4NzEtMDUxNmIzNTFjZTZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226a149d2a-c56b-4954-a796-387121af3a8f%22%2c%22Oid%22%3a%22d7ee7dd3-64b4-428c-9137-91415f114184%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Serdecznie zapraszamy!

Pozostałe aktualności