Kapitał ludzki – jak mogą pomóc SRK

Współczesny świat niesie nieustanne zmiany. Dotyczą one również zagadnień związanych z pracą. Praca jako taka (tradycyjne modele pracy) nie jest już sztywno definiowana poprzez ramy danego stanowiska. Miejsce pracy nie musi być stałe i jednakowe dla wszystkich zajmujących się takimi samymi zadaniami. Coraz rzadziej wykonuje się przez całe życie ten sam zawód.
Ludzie coraz częściej i chętniej przekwalifikowują się. Trend ten nie ma jednego źródła. Jego przyczyną może być prozaiczna konieczność – zawody zanikają albo ludzi zastępują maszyny lub sztuczna inteligencja. Jednak wiele osób traktuje zmianę jako element samorozwoju, czy też sposób na znużenie wywołane dotychczasowym stylem życia, powtarzalnością obowiązków i brakiem stymulacji powodowanym niedostatkiem nowych doświadczeń. Niezależnie od przyczyn – zmiana taka wpisuje się w trend uczenia się przez całe życie (lifelong learning). Może również wspierać pracodawców w radzeniu sobie z trendem quiet quitting.

12. edycja badania “Human Capital Trends”, przeprowadzonego przez Deloitte, wskazuje, że pracownicy powinni móc rozwijać zdolności, a zadaniem pracodawców jest służyć im w tym wsparciem, zapewniając możliwość zrównoważonego rozwoju i zapraszając ich do współtworzenia środowiska pracy.

>> Więcej informacji <<<

Pozostałe aktualności