Już w środę 23 września br. rozpoczyna się Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości 2020, organizowany przez Katedrę Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fundację UEK, we współpracy z Katedrą Rachunkowości Finansowej UEK. OZKR 2020 odbędzie się w tym roku w formie online.

 

 

Tematyka Konferencji będzie koncentrować się wokół następujących zagadnień:

  • etyka zawodu księgowego i biegłego rewidenta,
  • informacja niefinansowa w sprawozdawczości przedsiębiorstw,
  • informacja sprawozdawcza a oczekiwania interesariuszy,
  • kierunki zmian regulacji w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej,
  • krajowe i międzynarodowe standardy sprawozdawczości i rewizji finansowej,
  • podatek dochodowy w systemie rachunkowości,
  • problemy wyceny i polityki bilansowej w rachunkowości,
  • system rachunkowości w uczelni,
  • teoria rachunkowości,
  • współczesne problemy rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej.​

Zapraszamy na stronę https://ozkr2020.syskonf.pl/  jak również na stronie na portalu fb: https://www.facebook.com/OZKR2020

Ogólnopolski Zjazd Katedr Rachunkowości 2020 odbędzie się pod patronatem medialnym "Świata Księgowych".

Pozostałe aktualności