Adobe Stock

Kryzys skłania do przeanalizowania dotychczasowej sytuacji rynkowej i zastanowienia się nad perspektywami, czyli nad tym, co będzie po...? W tym kontekście warto zastanowić się nad księgowymi. Czy wykonują zawód z przyszłością? Czy dotychczasowe kompetencje są wystarczające? Czego warto się uczyć i jakie umiejętności potwierdzać? Jakie certyfikaty zdobywać?

Szukając odpowiedzi na tak postawione pytania, warto zauważyć, że w pierwszych miesiącach 2020 roku miało miejsce ważne wydarzenie. Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) wpisano nowe kwalifikacje rynkowe. Wśród nich, po raz pierwszy znalazły się kwalifikacje włączone przez ministra finansów, a związane z rachunkowością i zarzadzaniem procesami płacowymi. Ich inicjatorem i autorem wniosków jest Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP). Akceptacja resortu finansów poprzedzona została aprobatą uczestników konsultacji społecznych, ekspertów oraz Rady Interesariuszy.

UWAGA!

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK), obwieszczeniem ministra finansów z 27 lutego 2020 r., włączone zostały ważne dla polskich księgowych cztery, zgłoszone przez Stowarzyszenie, kwalifikacje rynkowe:

- wspomaganie obsługi procesów księgowych (M.P. poz. 294),

- obsługa procesów księgowych (M.P. poz. 287),

- zarządzanie procesami księgowymi (M.P. poz. 296),

(...)

dr Teresa Cebrowska

wiceprezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

 Logo RP
 

Pozostałe aktualności