• Będziemy zbierać pomysły i opinie, które mają usprawnić polski system podatkowy, tak aby stał się bardziej efektywny i lepiej odpowiadał na potrzeby życiowe i biznesowe obywateli – tak minister finansów Tadeusz Kościński zapowiedział uruchomienie Głosu podatnika, czyli łatwego narzędzia do stałej i bezpośredniej komunikacji z administracją.
  • Na początek czekamy na propozycje rozwiązań dotyczących m.in. PIT, CIT i VAT.
  • Aplikacja Głos podatnika będzie dostępna na stronach podatki.gov.pl i twojglos.gov.pl

„Zależy nam, aby polski system podatkowy był prosty i przyjazny dla obywateli, a jednocześnie skutecznie przeciwdziałał próbom unikania opodatkowania czy wyłudzania pieniędzy ze wspólnego budżetu. Wierzymy, że wiele osób może nam w tym pomóc, jeśli ułatwimy im możliwość przekazania swoich spostrzeżeń i pomysłów na skuteczne rozwiązania podatkowe. Dlatego udostępniamy im Głos podatnika, czyli przystępne narzędzie do komunikacji z administracją skarbową” – powiedział minister Tadeusz Kościński podczas prezentacji nowego narzędzia, która odbyła się 29 stycznia 2020 r. w Ministerstwie Finansów.

„Chcę, aby Głos podatnika stał się symbolem zmiany w relacjach między obywatelami i administracją. Będzie dla nas cennym źródłem informacji, zgodnie z zasadą, że to klient wie najlepiej, czego mu potrzeba. Jednocześnie dzięki temu narzędziu resort finansów będzie mógł otrzymywać komentarze i uwagi również do swoich propozycji” – dodał minister.

Twój głos jest ważny

Głos podatnika wraz z Głosem przedsiębiorcy, prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju, znajdują się na platformie Twój głos, przygotowanej przez MR. Umożliwia ona obywatelom wypowiadanie się w ważnych dla nich sprawach, dotyczących np. upraszczania przepisów czy likwidacji zbędnych i uciążliwych obowiązków. Przy pomocy prostych formularzy każdy może przedstawić swoje propozycje i sugestie oraz głosować  i komentować propozycje innych obywateli. Wszystkie głosy będą poddane ocenie i przeanalizowane, a najlepsze mogą zostać zrealizowane.

Zgłaszaj pomysły i głosuj na najlepsze

Czekamy na propozycje nowych rozwiązań, na początku w zakresie podatków PIT, CIT i VAT, w tym ich upraszczania i uszczelniania czy dostosowania prawa podatkowego do zmieniających się wyzwań i technologii. W kolejnym etapie pojawią się również inne tematy.  Chodzi nam o twórcze pomysły i opinie, które mają usprawnić polski system podatkowy, tak aby stał się bardziej efektywny i lepiej odpowiadał na potrzeby życiowe i biznesowe obywateli.

To nasi klienci zdecydują, które propozycje zmian są najbardziej wartościowe i należy je zrealizować. Najlepsze z nich będą przekazywane do biur i departamentów Ministerstwa Finansów, które odpowiadają za poszczególne obszary podatków. Nasi eksperci zajmą się wstępną analizą zgłaszanych propozycji. W przypadku gdy sygnalizowany problem zostanie oceniony jako istotny, a jego rozwiązanie możliwe do wprowadzenia w obecnych warunkach, pomysł będzie mieć szansę na realizację.

W kolejnym etapie podatnicy będą mogli komentować i oceniać w Głosie również propozycje zmian przygotowane przez resort finansów.

Materiały

Prezentacja - Głos podatnika (Twój głos jest ważny)
Głos​_podatnika​_-​_preska​_(1).pdf 0.33MB

Pozostałe aktualności

close