Miło nam poinformować, że 22.06.2021 r. o godzinie 17:00 Oddział Okręgowy w Gdańsku SKwP organizuje dla Państwa odczyt online

„Jak budować markę biura rachunkowego, by przyciągać świadomych klientów?”

Prelegentem będzie Pani Żaneta Hejne – mówi o sobie „ Jestem żoną, mamą, córką, siostrą, przyjaciółką, koleżanką, bizneswoman, księgową, kobietą przedsiębiorczą, autorką książki, aktywistką. Chcę zostawić po sobie po prostu coś, ale nade wszystko kocham ludzi i moje życie, które samodzielnie projektuję.
Jestem absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego kierunki: Prawo i Administracja, Prawo podatkowe, Rachunkowość. Posiadam certyfikat księgowy wydany przez Ministerstwo Finansów uprawniający do usługowego prowadzenia Ksiąg rachunkowych. Ukończyłam również kierunek MSR/MSSF w Sprawozdawczości Finansowej Spółce, oraz Coaching w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie.”

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWRlMWJkYTEtOTM0Mi00MDQ3LTkzYmMtZjQ1ODAwNTRjMzVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226d0e6d80-0abc-41b4-97ed-db5681b63ae5%22%2c%22Oid%22%3a%228fca074b-5cd9-41d8-817a-69fec3c6d51f%22%7d

Spotkanie jest dla członków Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, ale również dla zainteresowanych spoza organizacji.

Serdecznie zapraszamy!

Pozostałe aktualności

close