Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Toruniu oraz działający w jego strukturze Klub Młodego Księgowego SKwP o/o w Toruniu mają zaszczyt zaprosić na:

 „IV Konferencję Młodych Księgowych  toruńskiego Oddziału Okręgowego SKwP”

Konferencja odbędzie się 27 listopada 2019 roku w siedzibie SKwP o/o w Toruniu, ul. Podmurna 10/12.

W Konferencji udział biorą studenci i absolwenci wyższych uczelni województwa kujawsko-pomorskiego o ile nie ukończyli 26 roku życia.

W jej ramach organizowany jest konkurs, którego głównym celem jest propagowanie wiedzy z zakresu rachunkowości oraz przepisów prawa podatkowego wśród młodych adeptów rachunkowości naszego regionu.

Konkurs składa się w trzech etapów.

  1. Studenci/absolwenci składają w SKwP prace konkursowe.

W ramach konferencji odbędą się trzy panele tematyczne:

  • SPRAWOZDAWCZOŚĆ I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA,
  • RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA,
  • ETYKA ZAWODOWA W RACHUNKOWOŚCI.
  1. Komisja konkursowa dokonuje wyboru najlepszych prac.
  2. Wybrane prace konkursowe (trzy w każdym panelu tematycznym) zostaną zaprezentowane

podczas Konferencji. Z nich Komisja konkursowa wybierze najlepsze i nagrodzi laureatów.

  • Zgłoszenia przyjmujemy do 22 października 2019 roku, formularz zgłoszeniowy oraz wymogi redakcyjne do pobrania poniżej
  • Wypełnioną kartę uczestnictwa należy przesłać na adres:  konferencja@torun.skwp.pl

Prace należy przesyłać na adres: konferencja@torun.skwp.pl do 8 listopada 2019 roku.

Nadesłane prace powinny odpowiadać wymogom redakcyjnym zamieszczonym na podanych wcześniej  stronach internetowych.

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY.

Patronem medialnym jest Świat Księgowych, a sponsorami nagród wydawnictwo Rachunkowość,  Akrosoft Sp. z o.o. sp. k., Toruńskie Zakłady Graficzne Zapolex Sp. z o.o., Fundacja Przedsiębiorczości Synergia oraz toruński Oddział Okręgowy SKwP.

Autorzy trzech najlepszych referatów otrzymają w nagrodę bony szkoleniowe wartości 800,00 zł do wykorzystania na dowolnym szkoleniu organizowanym przez toruński Oddział Okręgowy SKwP (istnieje możliwość odbycia szkolenia w innym Oddziale SKwP), roczne prenumeraty miesięcznika Rachunkowość oraz książki Wydawnictwa „Rachunkowość”, a także nagrody niespodzianki od pozostałych sponsorów. Za drugie i trzecie miejsce w każdym z paneli, uczestnicy otrzymają zestawy książek.

Serdecznie zapraszamy.

Pozostałe aktualności