Informacja o zmianach w ustawie o ZSK

Kwalifikacje wolnorynkowe i sektorowe, możliwość nadawania kwalifikacji od dnia otrzymania uprawnień do certyfikowania, określona zawartość certyfikatu – to tylko część zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2024. Wynika to ze zmian w ustawie o ZSK, które są konsekwencją nowelizacji ustawy Prawo oświatowe z dn. 30.08.2023 (Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, opublikowana 26.09.2023, poz. 2005 Dz.U.).

>> Więcej informacji <<

Pozostałe aktualności