Kto musi złożyć ZUS IWA do 31 stycznia

Informację ZUS IWA za 2022 r. muszą złożyć płatnicy, którzy nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2023 r. byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek. Chodzi o ubezpieczenie wypadkowe, a obowiązek mają płatnicy, którzy zgłaszali do niego w ubiegłym roku co najmniej 10 ubezpieczonych i 31 grudnia 2022 r. byli wpisani do rejestru REGON.

ZUS IWA – co musi zawierać

Dokument ZUS IWA powinien zawierać informacje o rodzaju działalności gospodarczej według PKD, liczbie ubezpieczonych oraz liczbie zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Należy także umieścić w nim dane dotyczące liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym w wypadkach śmiertelnych i ciężkich, w roku, za który jest składana IWA, czyli w 2022 r.

Na podstawie tych danych ZUS ustali wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą płatnik będzie opłacał przez kolejny rok składkowy, czyli od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Płatnicy, którzy przekazali informację ZUS IWA za trzy ostatnie lata kalendarzowe z rzędu, do 20 kwietnia otrzymają na swoje konto na PUE ZUS zawiadomienie o wyliczonej wysokości stopy procentowej składki.

Ubezpieczenie wypadkowe – pozostali płatnicy

Pozostali płatnicy samodzielnie, zgodnie ze swoim kodem PKD, ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe. Wysokość składki jest zróżnicowana zależnie od stopnia ryzyka określanego dla rodzaju prowadzonej działalności. Dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Poradnik dla płatników składek – jak wypełnić i skorygować ZUS IWA

Pozostałe aktualności