IFAC zwraca się do wszystkich zainteresowanych stron z zapytaniem, czy taka forma udostępnienia standardów stanowi wartość dodaną czy też nie należy wprowadzać takiego rozwiązania?

Dygitalizacja miałaby dotyczyć:

  • Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego,
  • Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej,
  • Międzynarodowych Standardów Etycznych (Kodeks etyki zawodowych księgowych).

Ankietę może wypełnić każda osoba stosująca lub korzystająca z ww. standardów.

Link do ankiety: https://www.surveygizmo.com/s3/5744866/DPS-IAASB-IPSASB-User-Feedback

Ankieta będzie aktywna do środy – 5 sierpnia 2020 r. Wypełnienie jej nie zajmie więcej niż 5 minut.

Pozostałe aktualności