• 21 października 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Forum MDR (forum do spraw informowania o schematach podatkowych).
  • W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 osób z różnych środowisk, w tym biznesu, firm doradczych oraz pracowników Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej.

„Przepisy o informowaniu o schematach podatkowych cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Są to nowe przepisy, które są intensywnie dyskutowane, dlatego postanowiliśmy powołać Forum MDR. Jego powołanie to kolejny element w procesie konsultowania i objaśniania przez Ministerstwo Finansów przepisów dot. MDR” – powiedział wiceminister finansów Tadeusz Kościński.

Forum MDR wypracowało koncepcje stworzenia czterech grup roboczych. Zakres tematyczny prac poszczególnych grup obejmuje:

  • odniesienie się do kluczowych definicji,
  • obowiązki podmiotów zobowiązanych do informowania o schematach podatkowych,
  • wpływ regulacji MDR na sektor finansowy,
  • wpływ regulacji MDR na jednostki samorządu terytorialnego.

Uczestnicy Forum MDR wysłuchali prezentacji przedstawiciela Departamentu Poboru Podatków Ministerstwa Finansów, który omówił praktyczne zagadnienia związane z poprawnym raportowaniem schematów podatkowych.

Do zadań Forum MDR należy opracowywanie i przedstawianie ministrowi finansów, inwestycji i rozwoju opinii, analiz, wniosków oraz propozycji nt. usprawnienia i uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie przepisów dot. informowania o schematach podatkowych.

Pozostałe aktualności