Autorzy raportu Globalne trendy talentów w rachunkowości 2023 – Global Talent Trends Survey 2023– zauważają, że świat pracy przeszedł nadzwyczajną przemianę, która nie miała miejsca od co najmniej jednego pokolenia, inaugurując nowy etap w historii pracy i zatrudnienia.

Dokument ten został przygotowany przez ACCA – Association of Chartered Certified Accountants, opierając się na badaniu przeprowadzonym wśród ponad 8000 zawodowych księgowych ze 148. krajów. Respondenci zostali zapytani o swoje obawy dotyczące przyszłości pracy, zawodowe aspiracje, ogólne samopoczucie oraz podejście do wdrażania technologii. Badanie przeprowadzone przez ACCA w 2023 roku należy do jednego z największych w historii badań dotyczących branży księgowości, dostarczając wyjątkowego i istotnego spojrzenia na sposób postrzegania pracy w tej dziedzinie.

Poniżej przedstawiamy kluczowe tezy zawarte w raporcie.

Pozostałe aktualności