Fundacje i stowarzyszenia

– prowadzenie ksiąg rachunkowych i sprawozdawczość

23 marca 2021 r., w godz. 9.00 – 14.00 online

(6 godzin wykładowych)

 

fot. Pixabay

Cel szkolenia: poznanie zasad prowadzenia rachunkowości i specyfiki sprawozdań oraz rozliczeń podatkowych fundacji i stowarzyszeń.

PROGRAM

1. Prawne aspekty funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji – istota, statut, możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Stowarzyszenie i fundacja jako jednostki prowadzące działalność pożytku publicznego – znaczenie działalności pożytku publicznego dla jednostek nie posiadających statusu OPP, warunki konieczne do uzyskania statusu jednostki OPP.
3. Sprawozdawczość fundacji i stowarzyszeń – zasady sporządzania poszczególnych sprawozdań, terminy, zasady składania do KRS/KAS:
• sprawozdania finansowe,
• sprawozdanie jednostek OPP,
• sprawozdanie merytoryczne fundacji.
4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w fundacji i stowarzyszeniu:
• rozporządzenie o uproszczonej księgowości,
• pełna księgowość – zasady podziału kosztów i przychodów na różne rodzaje działalności (dz. statutowa, gospodarcza, administracyjna),
• ewidencja typowych zdarzeń – składki członkowskie, darowizny, subwencje, dotacje, sponsoring, wolontariat, zbiórki publiczne.
5. Podatkowe aspekty funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń:
• obowiązki rejestracyjne,
• podatek CIT – zwolnienia od opodatkowania, zasady sporządzania deklaracji CIT, orzecznictwo,
• podatek VAT – zwolnienia, obowiązek rejestracji do VAT, rozliczanie strukturą.

W ramach szkolenia zapewniamy:

  • udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań online i na czacie,
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
  • zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Wykładowca:

Anna Makal – biegły rewident. Doświadczenie zawodowe w firmach audytorskich, główny księgowy w spółce należącej do koncernu międzynarodowego, doświadczenie w różnych branżach gospodarki: w jednostkach produkcyjnych i handlowych. Specjalista w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu audytu, nadzoru księgowego, bieżącego doradztwa księgowo-podatkowego oraz optymalizacji podatkowej.

Więcej informacji na stronie oddziału łódzkiego.

ZAPISZ SIĘ!

Pozostałe aktualności

close