• Ministerstwo Finansów z zadowoleniem obserwuje duże zainteresowanie dotyczące warunków rozwoju fintechów w Polsce, związane m.in. z obowiązywaniem unijnej dyrektywy PSD2.
  • Przypominamy, że nie ma barier prawnych, uniemożliwiających rejestrowanie się fintechów, które chcą świadczyć usługi dostępu do informacji o rachunku.

Dostawca świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku (ang. Account Information Service Provider – AISP) to rozwiązanie wprowadzone nowelizacją ustawy o usługach płatniczych w związku z wdrożeniem dyrektywy PSD2. Służy ono prowadzeniu działalności w zakresie świadczenia usług polegających na dostarczaniu posiadaczom rachunków płatniczych skonsolidowanych informacji o tych rachunkach.

Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych nie przewiduje wydania rozporządzenia ws. dokumentów składanych z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów, które świadczą wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku (AISP).

We wrześniu KNF zarejestrowała pierwszy AISP, czyli fintech świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku

Działalność dot. świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku jest możliwa w ramach wpisu do rejestru AISP, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF – zobacz więcej informacji nt. rejestracji AISP na stronie KNF). Rejestracją tych podmiotów zajmuje się Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Warto wskazać, że pod koniec września br. KNF umieściła na swojej stronie internetowej rejestr, w którym znalazł się pierwszy podmiot z tej grupy dostawców usług płatniczych.

Rejestrowanie podmiotów świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku odbywa się na podstawie art. 117b ustawy o usługach płatniczych oraz w oparciu o przepisy wykonawcze związane z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej, sumy gwarancji ubezpieczeniowej lub wartości innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika, o których mowa w art. 117a ust. 3 ustawy o usługach płatniczych (Dz.U. 2019 poz. 1458).

Pozostałe aktualności

close