Komisja Europejska przyjęła 31 lipca 2023 r. pierwszy zestaw 12 Europejskich Standardów Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (European Sustainability Reporting Standards – ESRS) zamieszczonych na 248 stronach wraz z objaśnieniami terminów i skrótów opisanych na 33 stronach.

Standardy są w języku angielskim.

Największe jednostki zainteresowania publicznego zastosują ESRS przy sporządzaniu swoich sprawozdań dotyczących zrównoważonego rozwoju za rok 2024.

Obowiązek zastosowania ESRS wynika z Dyrektywy 2022/2464 w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwojuCSRD

2 standardy przekrojowe:

 1. ESRS 1 Ogólne wymogi
 2. ESRS 2 Ogólne ujawnienia

ORAZ

10 standardów tematycznych:

E – Kwestie środowiska naturalnego:

 1. ESRS E1 Zmiana klimatu
 2. ESRS E2 Zanieczyszczenie
 3. ESRS E3 Zasoby wodne i morskie
 4. ESRS E4 Różnorodność biologiczna i ekosystemy
 5. ESRS E5 Wykorzystanie zasobów i gospodarka o obiegu zamkniętym

S – Kwestie społeczne

 1. ESRS S1 Własna siła robocza
 2. ESRS S2 Pracownicy w łańcuchu wartości
 3. ESRS S3 Społeczności
 4. ESRS S4 Konsumenci i użytkownicy końcowi

G – kwestie zarządcze

 1. ESRS G1 Prowadzenie biznesu

 

Standardy ESRS w języku angielskim: https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/csrd-delegated-act-2023-5303-annex-1_en.pdf

Terminy i skróty stosowane w standardach ESRS: https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/csrd-delegated-act-2023-5303-annex-2_en.pdf

Pozostałe aktualności

close