Fragment banknotu oraz napis Estoński CIT, rozwój Twojej firmy.
  • Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw trafia dziś do prekonsultacji.
  • Przepisy o estońskim CIT mają wejść w życie na początku 2021 r.

Na styczeń 2021 r. planowane jest wejście w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, którą włącza do polskiego systemu podatkowego nowy, proinwestycyjny system opodatkowania, zwany estońskim CIT. Biorąc pod uwagę konieczność przygotowania się przedsiębiorców do nadchodzących zmian w prawie, już teraz chcemy im dać możliwość zapoznania się ze wstępną propozycją przepisów wraz z komentarzami wprowadzającymi.

Propozycje zmian ustawowych mają charakter konsultacyjny i mogą ulec zmianie w toku prac rządowych i parlamentarnych. Zachęcamy również do bieżącego śledzenia postępów prac nad ww. projektem na „ścieżce oficjalnej”. Projekt ustawy oczekuje na wpis do Wykazu Prac Legislacyjnych Rady Ministrów.

Już teraz zapraszamy również do udziału w warsztatach konsultacyjnych dot. estońskiego CIT, które odbędą się na przełomie sierpnia i września w formie wideokonferencji.

Więcej szczegółów już wkrótce.

Materiały

Prekonsultacje. Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych [Estoński CIT] - propozycje zmian legislacyjnych – materiały robocze
Estoński​_CIT​_Prekonsultacje​_MF.pdf 0.72MB

Pozostałe aktualności