Ministerstwo Finansów informuje, że od 1 lipca 2024 roku wprowadza się obowiązek składania pism w sprawach wiążących informacji stawkowych (WIS), akcyzowych (WIA), o pochodzeniu (WIP) oraz taryfowych (WIT) wyłącznie w formie elektronicznej. Zmiany te wynikają z ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1598).

Wprowadzenie elektronicznej formy składania pism dotyczy zarówno pierwszej i drugiej instancji, jak i trybów nadzwyczajnych. Od 1 lipca 2024 r. wszystkie pisma sprawie wiążącej informacji stawkowej (WIS), wiążącej informacji akcyzowej (WIA), wiążącej informacji o pochodzeniu (WIP) i wiążącej informacji taryfowej (WIT) należy składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem dedykowanych serwisów:

  • odwołania, zażalenia oraz wszystkie inne pisma w toku postępowania w zakresie WIS poprzez konto w serwisie e-Urząd Skarbowy;
  • odwołania, zażalenia oraz wnioski o zmianę, uchylenia, przedłużenia ważności WIA i wszystkie inne pisma w toku postępowania w zakresie WIA poprzez konto na PUESC
  • odwołania oraz wszystkie inne pisma w toku postępowania w zakresie WIT i WIP poprzez konto na PUESC

Składanie pism w formie innej niż elektroniczna będzie nieskuteczne. Organ podatkowy również będzie doręczał wszelką korespondencję elektronicznie, odpowiednio przez e-Urząd Skarbowy (w przypadku WIS) oraz PUESC (w przypadku WIA, WIP i WIT).

Pozostałe aktualności