Badania z zakresu medycyny pracy, badania psychologiczne czy usługi masażu to tylko niektóre świadczenia, których opodatkowanie na gruncie ustawy o VAT stwarza problemy.

W art. 43 ustawy o VAT zawarto katalog zwolnień przedmiotowych, które – poza nielicznymi wyjątkami – podatnicy stosują obligatoryjnie (nie mogą z nich zrezygnować). Ważne jest, aby każdorazowo weryfikować, czy świadczona usługa (lub dostawa) podlega (bądź nie) zwolnieniu. W katalogu tym ustawodawca przewidział m.in. zwolnienie związane ze świadczeniem usług medycznych.

W przypadku usług medycznych kluczowe są przede wszystkim regulacje art. 43 ust. 1 pkt 18–19a. W myśl tych przepisów zwalnia się od VAT usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia...

 

Cały artykuł dostępny jest na stronach Rzeczpospolitej ⇒ TUTAJ

Pozostałe aktualności