17 stycznia 2020 roku w Oddziale Okręgowym w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, odbyło się spotkanie władz Oddziału z nauczycielami kształcącymi na kierunkach technik ekonomista i technik rachunkowości. Hasło przyświecające temu spotkaniu „Edukacja ekonomiczna w szkole, a potrzeby pracodawców”.

Głównym celem przyświecającym idei zorganizowania takiego spotkania było zwrócenie uwagi na to jak dużą rolę odgrywają i odgrywać powinni nauczyciele we wspieraniu uczniów w drodze na rynek pracy. To także okazja do nawiązania bliższej współpracy, wymiany doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy Stowarzyszeniem, skupiającym w swoich szeregach potencjalnych pracodawców, a osobami odpowiedzialnymi za kształcenie przyszłych pracowników. W spotkaniu udział wzięli więc przede wszystkim nauczyciele na co dzień uczący przedmiotów zawodowych w obrębie zawodów technik ekonomista, technik rachunkowości oraz przedmiotów z nimi powiązanych, a także dyrektorów szkół kształcących w zawodach ekonomicznych z terenu Warszawy i okolic, Ciechanowa, Ostrołęki, Płocka i Siedlec.

Cele spotkania były spójne z priorytetami Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącymi podniesienia jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych poprzez zaangażowanie zarówno nauczycieli, pracodawców, jak i organizacji pozarządowych w proces dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Stowarzyszenie w swojej działalności największy nacisk kładzie na kształcenie zawodowe, zarówno swoich członków jak i uczestników szkoleń oraz kursów, przekazując im zawsze bieżące informacje o zmianach w przepisach czy zmianach w podatkach. Nauczyciele, którzy przybyli na spotkanie także dostali garść takich informacji. Wykład „Księgowy w obliczu systemów informatycznych oraz kontroli skarbowych” poprowadziła Agnieszka Gajewska – biegły rewident, wiceprezes Zarządu O/O w Warszawie SKwP. W swojej prezentacji skupiła się na systemach IT do prowadzenia ksiąg rachunkowych – jakie były kiedyś, jakie są dziś i jakie będą w przyszłości, robotach coraz częściej wykorzystywanych w księgowości i wpływie jaki wywierają na pracę księgowego oraz sprawozdaniach finansowych sporządzanych w formacie XML. Poruszyła także zagadnienia związane z procesami biznesowymi zachodzącymi w jednostkach gospodarczych i ich związku z systemami informatycznymi.

Kolejny wykład poprowadziła Aneta Lech – doradca podatkowy, członek Okręgowego Sądu Koleżeńskiego w Warszawie SKwP, skupiając swoją uwagę wokół cyfryzacji jako nowego wyzwania w podatkach. Pani Aneta przybliżyła zebranym takie zagadnienia jak m.in. pliki JPK, JPK_VAT i JPK_VDEK, elektroniczne deklaracje i informacje podatkowe czy Twój e-PIT. Opowiedziała o budzącej wciąż duże zainteresowanie i wątpliwości białej liście podatników, kasach fiskalnych on-line oraz schematach podatkowych MDR.

Z chęci wyjścia naprzeciw potrzebom nauczycieli kształcących potencjalnych przyszłych księgowych zrodził się w Oddziale Okręgowym w Warszawie pomysł powołania nowego Klubu – Klubu nauczycieli przedmiotów ekonomicznych. Jeżeli pomysł spotka się z przychylnością grona pedagogicznego to Klub pozwoli jego członkom na nawiązanie współpracy z osobami, które na co dzień zajmują się rachunkowością, prawem podatkowym, płacami i kadrami, wymianę doświadczeń w zakresie realizacji procesu kształcenia w zawodach technik ekonomista oraz technik rachunkowości, poznanie trendów i potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów związanych z rachunkowością.

Izabela Jurczak 

Galeria

Pozostałe aktualności