Na czerwonej belce napis e-faktura w Polsce
  • E-faktura to kolejny etap wdrażania pionierskich e-usług administracji, ułatwiających rozliczenia między firmami i zapewniających im bezpieczeństwo rozliczeń.
  • Takie działania są kluczowe dla szybkiej i sprawnej identyfikacji oszustw podatkowych, zwłaszcza karuzel VAT.
  • E-faktury będą stanowić rodzaj faktur elektronicznych, wystawianych i otrzymywanych za pośrednictwem centralnej bazy e-faktur - Krajowego Systemu e-faktur (KSeF).
  • Projekt ustawy już niebawem trafi do konsultacji publicznych.

Zależy nam na tym, by mechanizm wystawiania faktur był bardziej przyjazny i poprzez określoną strukturę e-faktury, ułatwiał prowadzenie biznesu. To ważne także teraz, w czasie pandemii

– informuje minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński. Dodaje, że wprowadzenie e-faktury to jeden z postulatów zgłoszonych poprzez aplikację Głos podatnika.

E-faktura to korzyści dla przedsiębiorców

  • Dzięki korzystaniu z e-faktury podatnik będzie miał pewność, że faktura dotarła do kontrahenta.
  • Podatnik będzie miał każdorazowo możliwość wglądu w jej treść. E-faktura nie ulegnie zniszczeniu ani zaginięciu.
  • Odczytywanie e-faktury będzie proste i przejrzyste.
  • Dla tych którzy będą wystawiali e-faktury, skracamy zwrot VAT o 1/3 z 60 do 40 dni.

Jesteśmy czwartym krajem w Unii Europejskiej, który wprowadza e-fakturę. Pod koniec 2021 r. w formule dobrowolnej, a następnie od 2023 r. obowiązkowej. E-faktura to cały szereg korzyści dla biznesu. To szybsze i bezpieczniejsze rozliczenie obrotu między firmami a także realna poprawa ich płynności –przedsiębiorcy wystawiający e-faktury otrzymają zwrot podatku VAT w 40 dni, zamiast zwykłych 60

– podkreśla wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Udostępnienie polskim przedsiębiorcom e-faktury plasuje nas w europejskiej czołówce jako pioniera nowoczesnych rozwiązań dla firm. Co ważne nie eksperymentujemy. Przeciwnie, bazujemy na doświadczeniach w stosowaniu tego rozwiązania w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech. We wdrożeniu e-faktur wyprzedzimy m.in. Francję, która udostępni je przedsiębiorcom dopiero w 2023 r.

– mówi Jan Sarnowski.

E-faktury będzie mógł wystawić podatnik lub osoba upoważniona. Podatnik będzie mógł udzielić upoważnienia do wystawienia e-faktury w imieniu i na jego rzecz, np. dla biura rachunkowego lub konkretnej osoby.

E-Faktura to przyspieszenie naszej analityki

Wprowadzenie takiego rozwiązania przyczyni się do uszczelnienia systemu podatkowego, a tym samym ograniczy nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT. To narzędzie, które szybciej i sprawniej będzie identyfikować oszustów podatkowych, zwłaszcza karuzele VAT. Ale również poprawi warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników poprzez łatwiejszy i szybszy dostęp do dokumentów

– zaznacza wiceminister finansów i zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Do e-faktur będą miały zastosowanie regulacje prawne dotyczące faktur elektronicznych.

Nie będą miały zastosowania przepisy regulujące zasady wystawiania duplikatów faktur, ponieważ nie będzie istniała możliwość zagubienia lub zniszczenia faktury wystawionej za pośrednictwem KSeF.

Pozostałe aktualności