W stale zmieniającym się krajobrazie edukacji księgowej integracja sztucznej inteligencji (AI) to nie tylko futurystyczna koncepcja, ale obecna rzeczywistość. W czasie niedawnego webinarium IFAC EdExchange, Stephen Coetzee - profesor rachunkowości na Uniwersytecie w Pretorii w Republice Południowej Afryki, przekazał swoje spostrzeżenia, jak uniwersytet wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby poprawić jakość uczenia się studentów rachunkowości.

Ewolucja AE-Bota: transformacja edukacji księgowej

Rozwój AE-Bota był procesem stopniowym, który rozpoczął się od naszych pierwszych eksperymentów z botami na Facebooku w 2018 roku. Te wczesne działania stały się fundamentem dla naszego zrozumienia i wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji. Kluczowym momentem było pojawienie się zaawansowanych modeli językowych, takich jak ChatGPT, które otworzyły nowe możliwości innowacji w edukacji księgowej. AE-Bot jest rezultatem tych osiągnięć i stanowi istotny krok naprzód w technologii edukacyjnej, odzwierciedlając nasze zaangażowanie w tworzenie dynamicznego, responsywnego i efektywnego środowiska nauki dla studentów rachunkowości, dzięki najnowszym osiągnięciom w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Jak AE-Bot usprawnia proces nauki

Innowacyjne podejście AE-Bota wypełnia lukę między początkowymi pytaniami uczniów a bogatymi, szczegółowymi odpowiedziami, które wspierają ich naukę. Zamiast wymagać od studentów, aby doskonale formułowali swoje zapytania, AE-Bot subtelnie je udoskonala. System ten zapewnia, że uczniowie otrzymują odpowiedzi, które są nie tylko dokładne, ale także dostosowane do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych i kontekstu nauki. Na przykład, gdy student zadaje ogólne pytanie dotyczące zmiany zasad rachunkowości, AE-Bot, korzystając z podpowiedzi w tle, wzbogaca to zapytanie. Odpowiedź zawiera odpowiednie przykłady, kontekst MSSF ważny dla studentów z Republiki Południowej Afryki oraz odniesienia do konkretnych standardów, takich jak MSR 8 dotyczący zasad rachunkowości oraz zmian szacunków księgowych i błędów. Tak wzbogacona odpowiedź zapewnia bardziej spersonalizowaną i efektywną naukę w porównaniu do prostych narzędzi AI.

Rola nauczycieli w edukacji wspomaganej sztuczną inteligencją: łączenie teorii i praktyki

Często pojawia się obawa, że sztuczna inteligencja zastąpi nauczycieli. Z naszego doświadczenia wynika, że tak się nie stanie. Zamiast tego AI, taka jak AE-Bot, może wspierać nauczycieli, zwłaszcza w dużych klasach. W Pretorii, gdzie prowadzimy zajęcia dla 500 studentów drugiego roku rachunkowości narzędzia AI okazały się niezwykle pomocne w dostarczaniu spersonalizowanych i angażujących doświadczeń edukacyjnych. Choć narzędzia AI, takie jak AE-Bot, są bardzo zaawansowane, nie mogą one zastąpić głębokiego zrozumienia i specjalistycznej wiedzy nauczycieli, szczególnie w specjalistycznych dziedzinach, takich jak księgowość. Nasza rola jako nauczycieli nie ogranicza się do pomagania uczniom w efektywnym korzystaniu z tych narzędzi; obejmuje również łączenie naszej wiedzy z zakresu teorii edukacyjnych z procesem interakcji z AI. Jest to kluczowe, ponieważ choć studenci rachunkowości dobrze rozumieją złożone koncepcje finansowe, mogą nie być przeszkoleni w zakresie teorii nauczania i uczenia się i mogą mieć trudności z tworzeniem optymalnych pod kątem edukacyjnym podpowiedzi dla AI.

Interaktywne funkcje edukacyjne

AE-Bot oferuje funkcje, które promują aktywną naukę. Zintegrowane odpowiedzi zawierają ikony dodatkowych zasobów, takich jak filmy wybrane przez sztuczną inteligencję, sugerowane pytania uzupełniające oraz praktyczne scenariusze. Takie podejście nie tylko dostarcza wiedzy teoretycznej, ale także ułatwia zrozumienie poprzez praktyczne zastosowanie.

 Zaangażowanie i nadzór nauczycieli

Jednym z unikalnych aspektów AE-Bota jest możliwość monitorowania interakcji uczniów z AI przez nauczycieli. Mogą oni tworzyć kursy, przeglądać czaty uczniów i generować raporty diagnostyczne, co pomaga zapewnić zgodność odpowiedzi AI z celami kursu i korygować ewentualne nieporozumienia.

Rozszerzanie możliwości AE-Bota: indywidualne uczenie się poprzez przesyłanie dokumentów

Szczególnie innowacyjną funkcją AE-Bota jest jego zdolność do uczenia się i adaptacji na podstawie przesyłanych dokumentów. Umożliwia to nauczycielom i uczniom przesyłanie materiałów edukacyjnych, takich jak rozdziały podręczników, ulotki, pytania i rozwiązania. Ta funkcja nie tylko zwiększa bazę danych AE-Bota, ale także pozwala na dostosowanie pomocy do specyficznych programów nauczania i używanych zasobów.

Po przesłaniu dokumentów, AE-Bot „trenuje” na ich treści, stylu i kontekście, integrując te elementy w swoich odpowiedziach. W rezultacie, gdy uczniowie korzystają z bota, otrzymują informacje zwrotne dostosowane do materiałów, których się uczą. Ten poziom personalizacji sprawia, że wsparcie AI jest bardziej trafne i powiązane z rzeczywistymi materiałami edukacyjnymi uczniów, co znacząco poprawia ich doświadczenie edukacyjne. Ta funkcja stanowi istotny krok naprzód w technologii edukacyjnej, oferując bardziej spersonalizowanego i kontekstowo świadomego asystenta nauczania. Pokazuje, jak AI można dostosować do konkretnych potrzeb edukacyjnych, czyniąc AE-Bota jeszcze potężniejszym narzędziem dla nauczycieli i uczniów.

 Demokratyzacja edukacji: włączający model cenowy AE-Bota

Fundamentem filozofii AE-Bota jest umożliwienie wszystkim dostępu do zaawansowanych narzędzi edukacyjnych. Aby to osiągnąć, wprowadziliśmy dwupoziomowy model cenowy, dostosowany do różnych potrzeb i zasobów. Bezpłatna wersja AE-Bota, wspierana przez nasze innowacyjne podpowiedzi edukacyjne, oferuje wysokiej jakości, darmową pomoc w nauce z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Dzięki temu każdy uczeń, niezależnie od sytuacji finansowej, może korzystać z zaawansowanego narzędzia edukacyjnego, które znacząco wzbogaca jego doświadczenie edukacyjne. Dla tych, którzy potrzebują bardziej zaawansowanych funkcji, AE-Bot proponuje wersję płatną. Ta opcja premium zapewnia dostęp do GPT-4, najnowszej i najbardziej zaawansowanej wersji dużego modelu językowego stworzonego przez OpenAI. Co ważne, dostęp ten jest oferowany za ułamek standardowej ceny subskrypcji ChatGPT. Ta strategia cenowa ma na celu udostępnienie najnowocześniejszej technologii sztucznej inteligencji szerokiemu gronu użytkowników, w tym indywidualnym uczniom i mniejszym instytucjom edukacyjnym, które nie mogą sobie pozwolić na tak zaawansowane narzędzia. Dzięki tym dwupoziomowym opcjom AE-Bot staje się platformą sprawiedliwej edukacji, zapewniającą każdemu dostęp do korzyści płynących z AI w nauce.

 Wniosek: wykorzystanie sztucznej inteligencji na rzecz lepszej przyszłości edukacyjnej

Nasza podróż z AE-Botem na Uniwersytecie w Pretorii to tylko jeden z przykładów, jak sztuczna inteligencja może poprawić edukację. Dzięki AI nauczyciele mogą oferować spersonalizowane, angażujące i skuteczne doświadczenia edukacyjne. Kontynuując eksplorację tej ekscytującej dziedziny, możliwości dla uczniów i nauczycieli są ogromne.

Pytanie do Czytelnika

Jak wyobrażasz sobie integrację narzędzi AI, takich jak AE-Bot, w swoich praktykach edukacyjnych i zawodowych? Jakie potencjalne korzyści lub wyzwania widzisz w związku z tą integracją?

Artykuł ten powstał w oparciu o transkrypcję webinarium i został uzupełniony dodatkowymi spostrzeżeniami. Więcej informacji na temat AE-Bota można znaleźć na stronie AE-Bot (accountingeducation.co.za).

Artykuł powstał w oparciu o prezentację wygłoszoną podczas niedawnego wydarzenia zorganizowanego przez IFAC i Międzynarodowe Stowarzyszenie ds. Edukacji i Badań w Rachunkowości.

Uniwersytet w Pretorii jest członkiem akademickim IAAER. SKwP jest członkiem instytucjonalnym IAAER.

Tekst źródłowy:

University of Pretoria’s AE-Bot: The Game-Changer in Accounting Education with AI | IFAC

Więcej informacji znajdziesz w prezentacji wideo dr. Coetzee na temat EdExchange poniżej.

Pozostałe aktualności