Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zamierza nadal z pełnym zaangażowaniem reprezentować i wspierać wszystkich polskich księgowych. Wraz z Radą Naukową SKwP będziemy starali się przygotowywać księgowych do wyzwań, w tym wynikających ze stale rosnących oczekiwań otoczenia

– mówi dr hab. Stanisław Hońko, prof. US, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. 

Dzień dobry.

Dziękuję, że znalazł Pan dla nas czas. Przede wszystkim gratuluję objęcia funkcji prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP).

Chciałabym zapytać Pana w pierwszej kolejności o plany Stowarzyszenia na najbliższe lata?

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce (SKwP) w swoim DNA ma przede wszystkim wsparcie księgowych. Misja Stowarzyszenia nie ulegnie większym zmianom w najbliższych latach, dlatego też nasza działalność w dalszym ciągu będzie skupiała się na kilku płaszczyznach. Po pierwsze, naszym celem będzie podtrzymanie dynamicznego rozwoju jako profesjonalnej firmy szkoleniowej z autorską ścieżką certyfikacji zawodowej księgowych.

Chcemy również nadal prowadzić działania skierowane do Członków SKwP, takie jak np. konsultacje z ekspertami, spotkania dyskusyjne i integracyjne, czy systematyczne dostarczanie fachowej wiedzy w Panelu Członkowskim. Zależy nam także na tym, aby dalej z pełnym zaangażowaniem reprezentować i wspierać wszystkich polskich księgowych. Dlatego będziemy kontynuować nasz udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych, chcemy częściej wypowiadać się w mediach na tematy związane z zawodem księgowego. Wraz z Radą Naukową SKwP będziemy starali się przygotowywać księgowych do wyzwań, w tym wynikających ze stale rosnących oczekiwań otoczenia.

Niezwykle ważna dla nas jest promocja, rozwój i budowanie prestiżu zawodu księgowego, zwłaszcza wśród młodych osób. Dlatego też w najbliższych latach planujemy położyć większy nacisk na otwarcie naszej organizacji na nowości, w tym na korzyści związane z rozwojem technologicznym. W naszym planie dostrzegamy również znaczącą rolę środowiska akademickiego, z którym zamierzamy zdecydowanie silniej współpracować. Wierzymy, że nasz plan pozwoli na rozwój Stowarzyszenia. Liczymy na to, że dzięki naszym działaniom do zawodu zachęcimy więcej młodych osób.  

Bycie księgowym to dzisiaj spore wyzwanie, zwłaszcza, jeżeli weźmiemy pod uwagę liczbę i jakość wprowadzanych zmian. Jakie są problemy i obawy księgowych? Co księgowym ułatwia pracę, a co utrudnia? I jak stowarzyszenie zamierza wspierać księgowych?

Zmiana stała się codziennością księgowych, a sami księgowi stali się mistrzami adaptacji do nieustannie zmieniającego się środowiska legislacyjnego. Postrzeganie naszego zawodu jako spokojnej przystani dla osób introwertycznych, niechętnych zmianom, już od dawna nie jest aktualne. Współcześni księgowi z definicji muszą być otwarci na zmiany, przy czym na pewno nie chcą być testerami nieprzemyślanych rozwiązań prawnych. A niestety w ostatnich latach byli do tego zmuszeni.

Oprócz tego, źródłem niepotrzebnego stresu księgowych są oderwane od rzeczywistości poglądy, że sztuczna inteligencja sprawi, że podzielą oni los dinozaurów. Rozmawiając z członkami SKwP od kilku lat odnoszę wrażenie, że coraz więcej księgowych jest świadomych własnej wartości. To bardzo budujące.

Coraz więcej przedsiębiorców uświadamia sobie, jak trudne byłoby funkcjonowanie ich biznesu bez udziału profesjonalnie przygotowanych księgowych i nie sądzę, by wykorzystanie sztucznej inteligencji to zmieniło. Warto zaznaczyć, że podaż księgowych o wysokich kwalifikacjach w dalszym ciągu nie nadąża za popytem na rynku pracy. Dlatego też Stowarzyszenie intensywnie wspiera osoby wchodzące do zawodu, przygotowując je merytorycznie oraz ułatwiając integrację z księgowymi, którzy osiągnęli sukces w tym zawodzie.

(...)

Rozmawiała
Sylwia Maliszewska
redaktor prowadzący Portalu FK

Pozostałe aktualności