Gościem red. Anny Wojdy w programie #RZECZoPRAWIE realizowanym przez Rzeczpospolita TV był 30 stycznia 2020 roku dr hab. prof. US Stanisław Hońko – wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Punktem wyjścia rozmowy były wyniki przygotowanego przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce raportu – „Autoportret księgowego”, z którego wynika, że kluczowe kompetencje księgowych to dzisiaj wiedza merytoryczna i zdolność jej aktualizowania, umiejętność adaptacji do nowych warunków i pracy pod presją czasu, postawa etyczna oraz… umiejętność czytania w myślach. Pytany o to jak przedsiębiorcy oceniają księgowych dr hab. prof. US Stanisław Hońko przytoczył wyniki badań raportu SKwP „Księgowi oczami przedsiębiorców”, w którym księgowy jawi się przede wszystkim jako zaufany doradca biznesu i strażnik finansów.
W trakcie rozmowy poruszono zagadnienia związane z certyfikacją zawodu księgowego i rozwiązaniami jakie należałoby wprowadzić aby zapewnić dobrą jakość usług prowadzonych przez biura rachunkowe, a także wykorzystaniem sztucznej inteligencji w zawodzie księgowego.
Odnosząc się do ciągłych zmian w przepisach, wprowadzania nowych rozwiązań, takich jak biała lista podatników czy split payment i trudności jakie nowe przepisy nastręczają zarówno księgowym, jak i przedsiębiorcom, a więc stałego już elementu dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej, dr hab. prof. US Stanisław Hońko podsumował, że „księgowy jest przewodnikiem firmy na polu minowym niejednoznacznych przepisów” i zaapelował do przedsiębiorców aby dali czas księgowym na zrozumienie nowych przepisów oraz nie szczędzili środków na szkolenia i rozwiązania technologiczne.

Pozostałe aktualności

close