Kolorowe kostki z napisem CIT a w tle rozmyte dłonie i kalkulator
  • Do 30 czerwca 2021 r. został wydłużony termin rozliczenia rocznego CIT przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.
  • Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński
  • Rozporządzenie wydane zostało równolegle do procedowanej w Parlamencie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Rozporządzenie, ze względu na kalendarz prac parlamentarnych, umożliwia podatnikom skorzystanie z dłuższego czasu na rozliczenie CIT, czyli 30 czerwca 2021 r.

Więcej informacji na stronie MF.

 

Pozostałe aktualności