Dłoń na myszy komputerowe, druga na klawiaturze komputerowej.
  • Przedsiębiorcy z branż najbardziej dotkniętych obostrzeniami, będą mogli później przekazać do urzędu pobrane od pracowników zaliczki i zryczałtowany podatek.
  • Poprawi to płynność finansową przedsiębiorców, w kieszeniach których zostanie 278 mln zł.
  • Stosowne rozporządzenie podpisał minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Które branże skorzystają?

Rozporządzenie obejmuje branże:

  • gastronomiczną,
  • rozrywkową,
  • dbającą o zdrowie fizyczne,
  • sprzedaży detalicznej.

„Pozostawienie podatku do dyspozycji przedsiębiorcy powinno złagodzić niekorzystną sytuację związaną z obowiązującymi ograniczeniami dla tych branż i przyczynić się do poprawy płynności finansowej firm”

- uzasadnił swoją decyzję minister Tadeusz Kościński.

Co się zmieni?

Przesunięcie terminu przekazania obejmie podatek pobrany przez płatnika za październik, listopad i grudzień 2020 r., przy czym wpłata podatku pobranego za:

  • za październik zostanie przedłużona do 20 maja 2021 r.
  • za listopad zostanie przedłużona do 20 czerwca 2021 r.
  • za grudzień zostanie przedłużona do 20 lipca 2021 r.

Wejście w życie

Rozporządzenia wchodzi w życie w dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Pozostałe aktualności