Zrolowane pliki banknotów 100 złotowych
  • Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński wydłużył o pół roku - do 30 czerwca 2021 r., program gwarancji płynnościowych BGK
  • 10 grudnia 2020 r. podpisano stosowny aneks do umowy pomiędzy MF a BGK.

Jesteśmy w stałym kontakcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. To nasza kolejna wspólna inicjatywa wspierająca przedsiębiorców. Wpłynie ona pozytywnie na utrzymanie ich płynności finansowej, tak ważnej w czasie pandemii 

– mówi minister Tadeusz Kościński.

Szef MF i MFiPR zaakceptował przedłużenie do 30 czerwca 2021 r. programu gwarancji płynnościowych udzielanych przez BGK w ramach Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP). Ma to związek z trwającą w Polsce pandemią COVID-19.

Program

W ramach FGP udzielane są przez BGK gwarancje spłaty kredytów oraz gwarancje spłaty limitów faktoringowych.

Gwarancje mogą obejmować do 80% kwoty kredytu lub innego zobowiązania objętego gwarancją. Maksymalna kwota kredytu lub limitu faktoringowego, obejmowanego gwarancją BGK, nie może przekroczyć 250 mln zł.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na ważny interes gospodarczy lub społeczny, BGK może objąć gwarancją wyższą kwotę kredytu lub innego zobowiązania oraz objąć gwarancją nawet 90% kwoty takiego zobowiązania.

Pozostałe aktualności