Zwolnienie ze składki ZUS, wypłata postojowego oraz dotacji – to trzy instrumenty pomocowe, które otrzymają przedsiębiorcy, którzy od 15 grudnia funkcjonują w oparciu o nowe zasady bezpieczeństwa. Rada Ministrów przyjęła w poniedziałek (20 grudnia) rozporządzenie pomocowe w tej sprawie. Już od 1 stycznia przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dotację, a od 17 stycznia o zwolnienie z ZUS i postojowe.

Mężczyzna siedzący przed laptopem, na stole postawione do góry dnem krzesła

Przygotowaliśmy kolejny pakiet osłonowy dla polskiej gospodarki. Wspiera on trzy sektory, które od połowy grudnia funkcjonują w oparciu o nowe zasady bezpieczeństwa sanitarnego.  Jestem przekonany, że wprowadzone rozwiązania realnie pomogą polskim firmom i ich pracownikom

– powiedział minister rozwoju i technologii Piotr Nowak.

Jakie branże otrzymają pomoc

Nowy pakiet pomocy o wartości około 70 mln zł i jest kierowany do następujących branż:

  • przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje) – PKD 56.30.Z;
  • działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni – PKD 93.29.A;
  • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z.

Zwolnienie z ZUS, postojowe, dotacja

Przedsiębiorcy, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność gospodarczą oznaczoną jednym z wymienionych kodów PKD, będą mogli ubiegać się o:

  • ponowne świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł – przy spadku przychodu w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do okresu porównawczego;
  • jednokrotną dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości maksymalnie 5000 zł – w przypadku gdy przychód uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym;
  • zwolnienia ze składek ZUS za grudzień 2021 r. – przy spadku przychodu w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do okresu porównawczego.

Terminy składania wniosków

Wnioski o przyznanie zwolnienia z płacenia ZUS będzie można składać od 17 stycznia do 28 lutego 2022 r. W przypadku dotacji będzie można to zrobić od 1 stycznia do 15 kwietnia 2022 r.

Złożenie wniosku o przyznanie postojowego będzie możliwe od 17 stycznia 2022 r., ale nie będzie ograniczone żadnym terminem końcowym.

Gdzie złożyć wniosek

Wnioski o zwolnienie z płacenia składki ZUS i przyznanie postojowego należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

Wniosek o przyznanie dotacji trzeba złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej  za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl.

Pozostałe aktualności