Zapraszamy na konferencję

Człowiek w rachunkowości.

Interdyscyplinarne badania rachunkowości

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Rachunkowości,

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

25 maja 2022 r.

Łódź/Internet

9.30-10.00 Rozpoczęcie konferencji

 • Wystąpienie powitalne Dziekana Wydziału Zarządzania
 • Wystąpienie powitalne dr. hab. Przemysława Kabalskiego, prof. UŁ, Kierownika Centrum Interdyscyplinarnych Badań Rachunkowości Wystąpienie Bożeny Wilk, skarbnika Zarządu Głównego i Prezes Oddziału Okręgowego w Łodzi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (Patrona konferencji)
10.00-11.00 prof. Barbara Czarniawska, Uniwersytet w Goteborgu

Wykład pt. Koszty czy wydatki? Różnice między kulturami i między rolą kultury

11.00-11.15 Przerwa kawowa
11.15-12.45 Referaty z interdyscyplinarnych badań rachunkowości (prezentacja i dyskusja)

 • dr Małgorzata Czerny, dr Magdalena Kowalczyk,
  Raportowanie Bogu. Religijne podłoże sprawozdawczości ze społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach islamskich
 • dr Marcin Osikowicz,
  Sługa złego pana, czyli działalność pracodawcy jako źródło dylematu etycznego księgowego
 • dr hab. prof. UŁ Mikołaj Turzuński,
  Rachunkowość uwikłana w grabież. Przykład przedsiębiorstw objętych zarządem powierniczym w Generalnym Gubernatorstwie
12.45-13.30 dr Bartłomiej Cieśla, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

Wykład pt. Zasady prostej polszczyzny a styl naukowy

13.30-14.15 Przerwa obiadowa
14.15-14.30 Ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród w ogólnopolskim konkursie na najlepsze prace magisterskie o tematyce „Człowiek w rachunkowości”
14.30-16.30 Referaty z interdyscyplinarnych badań rachunkowości (prezentacja i dyskusja)

 • mgr Hanna Ewa Voy,
  Zła strona ludzkiej natury. Implikacje dla rachunkowości
 • dr hab. prof. UEW Marta Nowak, dr hab. Aleksandra Baszczyńska, dr Marzena Syper-Jędrzejak,
  Skala, przyczyny i skutki wypalenia zawodowego biegłych rewidentów
 • dr hab. prof. UEK Ewa Wanda Maruszewska, dr Sabina Kołodziej,
  Identyfikacja punktu odniesienia w sytuacji optymalizacji podatkowej PIT oraz CIT. Wykorzystanie teorii perspektywy w poszukiwaniu powodów uchylania się od opodatkowania
 • dr hab. prof. UŁ Joanna Cewińska, dr hab. prof. UŁ Przemysław Kabalski,
  Osobowość zawodowa a preferencje w zakresie rachunkowości
16.30 Zakończenie konferencji

 

Więcej informacji na temat konferencji >>> LINK <<<

Pozostałe aktualności