Na wniosek Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przedłuża się do dnia 30 grudnia 2019 r. termin nadsyłania prac na VI edycję Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości.

Kapituła Konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości

Kapituła Konkursu dokonuje oceny dylematów etycznych nadesłanych na konkurs Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze opracowania dylematów etycznych z dziedziny rachunkowości oraz przyznaje nagrody i wyróżnienia.

Ponadto Kapituła Konkursu współpracuje z pozostałymi komisjami Rady Naukowej i komisjami Zarządu Głównego.

Skład Kapituły Konkursu w kadencji 2015 - 2018:

Kapituła konkursu na najlepsze opracowania dylematów etycznych:
1) prof. dr hab. Anna Karmańska - przewodnicząca
2) mgr Mariusz Drozd
3) mgr Małgorzata Janusz
4) mgr Stanisław Kozłowski
5) dr Jerzy Łopacki
6) mgr Marian Mońka
7) dr Jan Piątek
8) mgr Tadeusz Pieniążek

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

Pozostałe aktualności