fot. Pixabay

Czas pracy – praktyczne szkolenie z planowania i rozliczania czasu pracy

3 listopada 2020 r. od godz. 09.00

szkolenie w formule online

WYKŁADOWCA

Joanna Cur - prawnik, praktyk biznesu, specjalista prawa pracy i HR. Praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach, prawnik, specjalista prawa pracy oraz zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.

CEL

Zdobycie, usystematyzowanie oraz pogłębienie wiedzę z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy, prowadzenia dokumentacji w tym zakresie oraz zasad odpowiedzialności za błędy osób odpowiedzialnych w danej organizacji za czas pracy. Zaprezentowane zostaną orzeczenia Sądów oraz stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy.

PROGRAM

1. Kodeksowe definicje czasu pracy

 • Od kiedy liczy się czas pracy
 • Podstawowe pojęcia kodeksowe dotyczące czasu pracy – doba pracownicza, normy, wymiary
 • okresy rozliczeniowe, odpoczynki

2. Planowanie czasu pracy

 • Ustalenie odpowiedzialności za czas pracy pracowników
 • Jak dobrać systemy i okresy rozliczeniowe do potrzeb danego zakładu pracy
 • Ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętych systemach czasu pracy
 • Kiedy pracodawca jest zwolniony z konieczności tworzenia rozkładu czasu pracy
 • Jak ustalić wymiar czasu pracy w przyjętym okresie
 • Jak uregulować problematykę zmian w harmonogramach czasu pracy?
 • Na jakie okresy tworzymy harmonogramy czasu pracy?
 • Dla kogo nie tworzymy harmonogramów czasu pracy?
 • Zasady stosowania ruchomego czasu pracy

3. Czas pracy osób niepełnosprawnych

 • Normy czasu pracy osób niepełnosprawnych
 • Prawo do dodatkowej przerwy w pracy
 • Normy czasu pracy a wysokość wynagrodzenia
 • Dodatkowy urlop wypoczynkowy
 • Zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia

4. Planowanie czasu pracy w podróży służbowej

 • Jak rozliczyć czas pracy podróży służbowej i szkolenia?
 • Jak i czy w ogóle zaliczyć czas podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy?
 • Czy czas przejazdów to czas pracy?
 • Kiedy w podróży służbowej i podczas szkolenia mamy do czynienia w godzinami nadliczbowymi?
 • Obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej
 • Jak pracodawca powinien rekompensować pracownikom podróż służbową?

5. Dyżur – co to takiego, jak rozliczać

 • Jakie są zmiany w ewidencjonowaniu dyżuru?

6. Zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy po nowemu oraz okresy jej przechowywania:

 • Forma prowadzenia – czy można prowadzić elektronicznie jeśli akta osobowe są prowadzone w formie tradycyjnej?
 • Jakie wymagania muszą spełniać nowe dokumenty elektroniczne?
 • W jaki sposób pracownik będzie musiał potwierdzać zapoznanie się z harmonogramem czasu
 • pracy?
 • Jakie dokumenty należy przechowywać z dokumentacją czasu pracy?
 • Okresy przechowywania ewidencji czasu pracy

7. Praca w godzinach nadliczbowych, w soboty, niedziele i święta oraz w porze nocnej

 • Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych
 • Ustalanie godzin nadliczbowych w przypadku przekroczenia dobowej normy czasu pracy
 • Ustalanie godzin nadliczbowych w przypadku przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy
 • Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych
 • Godziny nadliczbowe u kadry zarządzającej
 • Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach
 • Wysokość dodatków za pracę w nadgodzinach – 50% i 100%
 • Rekompensata za pracę w nadgodzinach w postaci czasu wolnego od pracy
 • Rekompensata pracy w sobotę
 • Rekompensata pracy w niedziele i święta
 • Rekompensowanie pracy w porze nocnej
 • Ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej
 • Pora nocna w pracy zmianowej
 • Prawidłowe ustalanie pory nocnej

8. Zasady sporządzania ewidencji czasu pracy, grafików i harmonogramów w praktyce

 • Sporządzanie grafików i harmonogramów na przykładach
 • Ewidencja czasu pracy na przykładach

9. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o czasie pracy

 • Zakres odpowiedzialności
 • Kto ponosi odpowiedzialność.
 • Środki prawne PIP w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od nich – wniosek, grzywna, decyzja administracyjna.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Więcej informacji: https://bydgoszcz.skwp.pl/terminy-szkolen/czas-pracy-praktyczne-szkolenie-z-planowania-i-rozliczania-czasu-pracy-bydgoszcz-03-11-2020/

ZAPISZ SIĘ!

Pozostałe aktualności