• SLIM VAT 2 to kolejny pakiet uproszczeń, które ułatwią rozliczanie podatku od towarów i usług.
 • To m.in. zmniejszenie formalności oraz poprawa płynności finansowej firm.
 • Prowadzenie możliwości przekazywania środków między rachunkami VAT w różnych bankach.
 • Stworzenie możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na składki na ubezpieczenie rolników.
 • Bardziej elastyczne wykonywanie prawa do odliczenia czy wyboru opcji opodatkowania nieruchomości.

Przyjęcie przez Radę Ministrów pakietu to bardzo dobra informacja dla przedsiębiorców. Uproszczenia, które w nim zawarliśmy pozwolą m.in. na zwiększenie elastyczności realizacji prawa do odliczenia VAT. Pierwszy pakiet wszedł w życie w styczniu tego roku. To jest druga odsłona rozwiązań, które bardzo ułatwią życie podatnikom i działom finansowo-księgowym. W czym? Oferujemy możliwość składania zgodnego oświadczenia wyborze opodatkowania nieruchomości bezpośrednio w akcie notarialnym. Umożliwiamy realną poprawę płynności finansowej firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności, czyli split paymentu. Wprowadzamy oczekiwaną przez rynek opcję przekazywania środków między rachunkami VAT podatnika, prowadzonymi w różnych bankach

– wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Co ważne wszystkie zaproponowane w ustawie uproszczenia są efektem dialogu z biznesem, w tym z Rzecznikiem MŚP, Konfederacją Lewiatan i Polską Organizacje Handlu i Dystrybucji z samymi przedsiębiorców.

Najważniejsze rozwiązania SLIM VAT 2:

 • Pełniejsza neutralność VAT w transakcjach międzynarodowych.
 • Umożliwienie rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów, bezpośrednio w deklaracji podatkowej, dokonania korekty, gdyby w pierwotnej deklaracji nie rozliczył prawidłowej wysokości podatku.
 • Wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi i poszerzenie jej zastosowania.
 • Ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej - 100% odliczeń od wydatków poprzez wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd.
 • Umożliwienie odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w który podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji.
 • Dopuszczenie (opcjonalnie) możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym.
 • Uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny.
 • Umożliwienie wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty.
 • Umożliwienie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT, na uregulowanie składki na rzecz KRUS.

SLIM VAT 2 to również odpowiedź na postulaty przedsiębiorców w związku z potrzebą przeciwdziałania negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19.

Pozostałe aktualności